Skip to main content

Kā sinhronizēt BRC1H automātiskās darbības režīmu starp lietotni Daikin Residential Controller un Sky Air ierīci?

Tālvadības kontrolierim BRC1H

Lai sinhronizētu automātiskās darbības režīmu starp lietotni Daikin Residential Controller un Sky Air ar vadu pievienojamo tālvadības kontrolieri, rīkojieties šādi:

  1. Uzstādiet un pievienojiet tālvadības kontrolieri BRC1H Sky Air iekštelpu ierīcei. Ja izmantojat tālvadības kontrolieri BRC1E, skatiet „Kā sinhronizēt BRC1E automātiskās darbības režīmu starp lietotni Daikin Residential Controller un Sky Air ierīci?” BUJ vienums.
  2. Lietotnē Madoka Assistant iestatiet kontrolpunktu loģiku uz „Indoor unit” (Iekštelpu ierīce).

Kontrolpunktu loģikas mainīšana lietotnē Madoka Assistant

1. Atveriet lietotnes Madoka Assistant jaunāko versiju.
2. Aktivizējiet papildu iestatījumus:

1. Atveriet galveno izvēlni.
2. Atlasiet „About” (Par). Ņemiet vērā, ka, sākot ar Madoka Assistant versiju 1.10, izvēlne „Advanced Settings” (Papildu iestatījumi) būs pieejama sadaļā „App Settings” (Lietotnes iestatījumi), nevis sadaļā „About” (Par).

Lietotnes Madoka Assistant galvenā izvēlne

3. Atlasiet „Advanced Settings” (Papildu iestatījumi).

Lietotnes Madoka Assistant ekrāns „About”

4. Aktivizējiet „Advanced Settings” (Papildu iestatījumi). Parādās brīdinājuma ziņojums.

Brīdinājums lietotnes Madoka Assistant logā „Advanced Settings”

5. Nospiediet „I understand” (Es saprotu). Papildu iestatījumu režīms ir aktivizēts,

3. Atveriet izvēlni „Unit settings” (Ierīces iestatījumi).

Lietotnes Madoka Assistant logs „Unit settings”

4. Atlasiet „Setpoint logic” (Kontrolpunktu loģika).

Lietotnes Madoka Assistant logs „Setpoint logic”

5. Atlasiet opciju „indoor unit” (iekštelpu ierīce) un nospiediet „Apply” (Lietot)​.

Lai sinhronizētu istabas temperatūru starp lietotni Daikin Residential Controller un Sky Air ar vadu pievienojamo tālvadības kontrolieri, konfigurējiet lauka iestatījumus ar vadu pievienojamajam tālvadības kontrolierim vai nu, izmantojot lietotni Madoka Assistant, vai tieši ar vadu pievienojamajā tālvadības kontrolierī: Lai uzzinātu vairāk, skatiet tālāk minētās darbības.

Lauka iestatījumu konfigurēšana, izmantojot lietotni Madoka Assistant

1. Atveriet lietotnes Madoka Assistant jaunāko versiju.
2. Aktivizējiet papildu iestatījumus:
1. Atveriet galveno izvēlni.
2. Atlasiet „About” (Par).

Lietotnes Madoka Assistant sākuma ekrāns

3. 5 reizes pieskarieties „Application version” (Lietotnes versija), lai iespējotu uzstādīšanas režīmu.

Lietotnes Madoka Assistant ekrāns „About”

4. Iestatiet uzstādīšanas režīmu uz „Temporary” (Pagaidu).

Lietotnes Madoka Assistant uzstādīšanas režīms „Temporary”

5. Atgriezieties sākuma ekrānā un atlasiet tālvadības kontrolieri.
6. Iestatījumu izvēlnē atveriet „Unit settings” (Ierīces iestatījumi).

Lietotnes Madoka Assistant ekrāns „Unit settings”

7. Atveriet izvēlni „Field settings” (Lauka iestatījumi).

Lietotnes Madoka Assistant ekrāns „Field settings”

8. Izvēlnē „Mode 10” atlasiet vienumu „02” un iestatiet vērtību „02”.

Lietotnes Madoka Assistant ekrāns „Edit Field” — „Mode 10”, vērtība „02”

9. Izvēlnē „Mode 1c” atlasiet vienumu “„01 Thermostat sensor” (01 Termostata sensors) un iestatiet vērtību „01 - Indoor unit thermistor” (01 - iekštelpu ierīces termorezistors).

Lietotnes Madoka Assistant ekrāns „Edit Field” — „Mode 1c”, vērtība „01”

10. Augšējā labajā stūrī pieskarieties „Apply” (Lietot). Apstipriniet, vēlreiz pieskaroties „Apply” (Lietot), uznirtošajā apstiprinājuma logā.

Lietotnes Madoka Assistant uznirstošais logs „Apply Setting”

11. Atlasiet „Apply to remote controller” (Lietot tālvadības kontrolierim).

Lietotnes Madoka Assistant ekrāns „Apply to remote controller”

12. Pārliecinieties, vai tālvadības kontrolieris tiek restartēts. Jaunie iestatījumi tiek lietoti pēc tālvadības kontroliera restartēšanas.

Lietotnes Madoka Assistant ekrāns „Restarting Controller”

Lauka iestatījumu konfigurēšana ar vadu pievienojamajā tālvadības kontrolierī


Ņemiet vērā, ka jums nav jākonfigurē lauka iestatījumi ar vadu pievienojamajā tālvadības kontrolierī, ja esat tos jau konfigurējis izmantojot lietotni Madoka Assistant (skatiet iepriekš minēto aprakstu).

1. Nospiediet vidējo pogu (aplītis) un turiet to nospiestu, līdz parādās informācijas ekrāns

Ar vadu pievienojamā tālvadības kontroliera vidējā poga (aplītis)

2. Vienlaikus nospiediet kreiso pogu (mīnuss) un vidējo pogu (aplītis) un turiet tās nospiestas, līdz atveras uzstādīšanas izvēlne.

Ar vadu pievienojamā tālvadības kontroliera kreisā un vidējā poga

3. Atveriet iekštelpu ierīces lauka iestatījumu izvēlni. Izvēlnes ikona izskatās kā dokuments ar uzgriežņu atslēgu tā priekšā.

Ar vadu pievienojamā tālvadības kontroliera lauka iestatījumu ikona — dokuments ar uzgriežņu atslēgu

4. Atlasiet „Mode 10” un apstipriniet atlasi.

Ar vadu pievienojamais tālvadības kontrolieris — „Mode 10” apstiprināšana

5. Nomainiet iestatījumu (SW) uz „02” un iestatiet vērtību „02”.

Ar vadu pievienojamais tālvadības kontrolieris — SW nomaiņa uz „02”

6. Apstipriniet atlasi.

Ar vadu pievienojamais tālvadības kontrolieris — SW nomaiņas uz „02” apstiprināšana

7. Atlasiet „Mode 10c” un apstipriniet atlasi.

Ar vadu pievienojamais tālvadības kontrolieris — „Mode 1c” un apstiprināšana

8. Nomainiet iestatījumu (SW) uz „01” un iestatiet vērtību „01”. Apstipriniet atlasi.

Ar vadu pievienojamais tālvadības kontrolieris — SW nomaiņas uz „01” apstiprināšana

9. Lauka iestatījumu izvēlnē atlasiet „X”, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Ar vadu pievienojamais tālvadības kontrolieris — atlasīt „X”

10. Uzstādīšanas izvēlnē atlasiet bultiņas ikonu, lai pārstartētu ar vadu pievienojamo tālvadības kontrolieri un lietotu jaunos iestatījumus.

Ar vadu pievienojamais tālvadības kontrolieris — pārstartēšanas ikona.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?