Skip to main content

Kā sinhronizēt BRC1E automātiskās darbības režīmu starp lietotni Daikin Residential Controller un Sky Air ierīci?

Tālvadības kontrolierim BRC1E

Lai sinhronizētu automātiskās darbības režīmu starp lietotni Daikin Residential Controller un Sky Air ar vadu pievienojamo tālvadības kontrolieri, rīkojieties šādi:

Uzstādiet un pievienojiet tālvadības kontrolieri BRC1E53 (vai jaunāku) Sky Air iekštelpu ierīcei. Ja izmantojat tālvadības kontrolieri BRC1H, skatiet „Kā sinhronizēt BRC1H automātiskās darbības režīmu starp lietotni Daikin Residential Controller un Sky Air ierīci?” BUJ vienums.
Tālvadības kontrolierī iestatiet minimālo kontrolpunktu atšķirības vērtību uz „None” (Nav). Lai uzzinātu vairāk, skatiet tālāk minētās darbības.

Minimālo kontrolpunktu atšķirības vērtības iestatīšana tālvadības kontrolierī

1. Nospiediet un turiet nospiestu atcelšanas pogu 4 minūtes vai ilgāk, lai ieietu apkopes režīmā.

Ar vadu pievienojamā tālvadības kontroliera atcelšanas poga

2. Atlasiet izvēlni „Min Setpoint Differential” (Minimālā kontrolpunktu atšķirība).

Iezīmēta izvēlne „Min Setpoint Differential” ar vadu pievienojamā tālvadības kontroliera displejā

3. Atlasiet iestatījumu „None” (Nav).

Iezīmēts iestatījums „None” ar vadu pievienojamā tālvadības kontroliera displejā

Lai sinhronizētu istabas temperatūru starp lietotni Daikin Residential Controller un Sky Air ar vadu pievienojamo tālvadības kontrolieri, konfigurējiet lauka iestatījumus ar vadu pievienojamajā tālvadības kontrolierī:

  1. Deaktivizējiet tālvadības kontroliera termostatu — lai uzzinātu vairāk, skatiet tālāk aprakstītās darbības.
  2. Aktivizējiet iekštelpu ierīces termostatu — lai uzzinātu vairāk, skatiet tālāk aprakstītās darbības.

Darbības, kas veicamas tālvadības kontrolierī

  1. Nospiediet un turiet nospiestu atcelšanas pogu 4 minūtes vai ilgāk, lai ieietu apkopes režīmā.

Tālvadības kontrolieris ar iezīmētām atcelšanas pogām

2. Atlasiet izvēlni „Field Settings” (Lauka iestatījumi).

Tālvadības kontrolieris ar iezīmētu izvēlnes elementu „Field Settings”

3. Deaktivizējiet tālvadības kontroliera termostatu. Iestatiet „Mode” (Režīms) vērtību 10 un nomainiet „2-” vērtību uz „2-02”.

Tālvadības kontrolieris ar iezīmētu iestatījumu „Mode 10”
Tālvadības kontrolieris ar iezīmētu iestatījumu „2-02”

4. Aktivizējiet iekštelpu ierīces termostatu. Iestatiet „Mode” (Režīms) vērtību 1c un nomainiet „1-” vērtību uz „1-01”.

Tālvadības kontrolieris ar iezīmētu režīmu „1c”
Tālvadības kontrolieris ar iezīmētu iestatījumu „1-01” režīmā 1c

5. Nospiediet pogu Menu/OK (Izvēlne/Labi), lai saglabātu mainīto lauka iestatījumu. Atlasiet „Yes” (Jā), lai to apstiprinātu.

Tālvadības kontrolieris ar iezīmētu „Yes” iestatījumu saglabāšanas ekrānā

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?