Skip to main content

Kā var atkārtoti inicializēt WLAN adapteri, atjaunojot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus?

Uzmanību: atiestatot WLAN adapteri uz rūpnīcas iestatījumiem, tiek notīrīti visi iestatījumi. Jums nāksies vēlreiz iestatīt WLAN adapteri, lai pielāgotu to savām vēlmēm.

Tiek atiestatīti šādi iestatījumi:

  • Mājas tīkla savienojums (WLAN iestatījumi)
  • „Ārpus mājām” konta informācija
  • Bērnu drošības bloķēšanas kods
  • Grafiku taimeri (tostarp patērētās jaudas regulēšanas grafika funkcija1)
  • Enerģijas patēriņa dati1
  • Ierīces nosaukums un ikona

Lai atiestatītu adapteri uz rūpnīcas iestatījumiem, rīkojieties šādi:

Uz WLAN adaptera:

  1. Vienlaikus nospiediet pogas „Iestatīšana” un „Režīms” un turiet tās nospiestas, līdz mirgo visas gaismas diodes.
  2. Atlaidiet abas pogas.
  3. Īsi nospiediet pogu „Iestatīšana”: visas gaismas diodes sāks mirgot ātri.
  4. Nogaidiet līdz „Barošanas” gaismas diode iedegas pastāvīgi. Adapteris ir veiksmīgi atiestatīts.

1 Tikai, ja ierīce šo funkciju atbalsta.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?