Skip to main content

Es nevaru piekļūt WLAN adaptera iestatījumiem „WLAN savienojums”, „Ārpus mājām”, „Bērnu drošības bloķēšana” vai „Laiks”.

1 „ārpus mājām” kontam var pievienot līdz pat 50 iekštelpu ierīcēm.

 • Gadījumā, ja iepriekš nav izveidots neviens „ārpus mājām” konts, rīkojieties šādi:
 1. Pārliecinieties, ka ierīces, kuras vēlaties pievienot vienam un tam pašam „ārpus mājām” kontam, ir redzamas viedtālruņa lietojumprogrammā1.
 2. Iespējojiet darbību „ārpus mājām” pirmajā ierīcē2 un veiciet nepieciešamās darbības, lai izveidotu „ārpus mājām” kontu.
 3. Lai pievienotu tam pašam „ārpus mājām” kontam citas ierīces, iespējojiet darbību „ārpus mājām” 2 attiecīgajā ierīcē, un jūs tiksiet automātiski aicināts kopēt pirmās ierīces „ārpus mājām” konta iestatījumus.
 • Gadījumā, ja „ārpus mājām” konts jau ir izveidots, rīkojieties šādi:
 1. Pārliecinieties, ka ierīce, kurai jau ir aktīvs „ārpus mājām” konts, un ierīce, kuru vēlaties pievienot tam pašam „ārpus mājām” kontam, ir redzamas viedtālruņa lietojumprogrammā1.
 2. Pārliecinieties, vai nav pievienotas ierīces ar aktīvu „ārpus mājām” kontu, kuras jūs nevēlaties izmantot.
 3. Ierīcēs, kuras vēlaties pievienot „ārpus mājām” kontam, iespējojiet darbību „ārpus mājām”2, un jūs tiksiet automātiski aicināts kopēt otras ierīces „ārpus mājām” konta iestatījumus3.

Piezīmes: Var paiet vairākas minūtes, līdz tikko pievienota ierīce kļūst redzama „ārpus mājām” serverī.

1 Ierīces var pievienot pa vienai. Lai pievienotu mājas tīklam WLAN adapteri, lūdzu, sekojiet lietojumprogrammas iestatīšanas ceļvedim („Pievienot adapteri”).

2 Lai iespējotu ierīcē darbību „ārpus mājām”, rīkojieties šādi:

 1. Atlasiet ierīci viedtālruņa lietojumprogrammā.
 2. Dodieties uz adaptera iestatījumiem („zobrata” ikona augšējā labajā stūrī).
 3. Atlasiet „Out-of-home” (Ārpus mājām).
 4. Iespējojiet „Out-of-home”.

3 Ja viedtālruņa lietojumprogramma automātiski neaicina kopēt cita WLAN adaptera „ārpus mājām” akreditācijas datus, lūdzu, atgriezieties sākuma ekrānā, atsvaidziniet un mēģiniet vēlreiz.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?