Skip to main content

Kā var priekšlaikus pārtraukt WLAN adaptera WPS pārī savienošanas funkciju?

Turiet pogu [SETUP] nospiestu 3 sekundes, un WPS savienošana pārī tiks priekšlaikus pārtraukta.

Piezīme: Šī funkcija nav pieejama FW versijas 2.0.2 vai zemākas versijas WLAN adapteriem. Šādā gadījumā nogaidiet 2-3 minūtes, līdz iestāsies WPS pārī savienošanas taimauts.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?