Skip to main content

Sildīšanas funkcija: kā darbojas stundu grafiks?

Klients katrai nedēļas dienai var iestatīt laiku, kad sistēmai jāuzsilda ūdens līdz iepriekš iestatītai vērtībai. Klients var iestatīt 2 dažādas iestatījuma vērtības: eko un komforta. 

  • Piemēram, eko iestatījuma vērtība var būt 50 °C un komforta iestatījuma vērtība var būt 60°C. Klients šīs iestatījuma vērtības var mainīt.

Vienai dienai iestatītu grafiku var kopēt uz citām dienām.

Kā klients var iestatīt eko un komforta iestatījuma vērtības?

 

     

Kā darbojas atkārtotas uzsildīšanas funkcija?

Ja temperatūra karstā mājsaimniecības ūdens tvertnē atkārtotas uzsildīšanas režīmā nokrīt zem noteiktas vērtības, tas nepārtraukti tiek sildīts, līdz tiek sasniegta klienta norādītā temperatūra (piem., 50 °C atkārtotas uzsildīšanas vērtība). Tvertnes temperatūra, kas izraisa uzsildīšanu, atšķiras atkarībā no vairākiem faktoriem, piemēram, no vēlamās iestatījuma vērtības.

Darbības piemērs atkārtotas uzsildīšanas režīmā:

 

Brīdinājums! Atkārtotas uzsildīšanas režīms ir iespējams izmantot, taču tas nav ieteicams, jo tas izraisa ilgāku sistēmas darbību. Tas var apdraudēt uzticamību ilgtermiņā un ietekmēt apkārtējās temperatūras siltuma komfortu (ja prioritāte ir noteikta karstajam mājsaimniecības ūdenim) vai apdraudēt efektivitāti (ja ir noteikta gaisa kondicionēšanas prioritāte).

 

Kā klienti var iestatīt nepieciešamo tvertnes temperatūru atkārtotas uzsildīšanas režīmā?

Pastāv divi veidi, kā klienti var iestatīt nepieciešamo vērtību atkārtotas uzsildīšanas režīmā:

1) Ūdens temperatūras informācijas ekrānā. Piezīme! Šis ekrāns ļauj mainīt iestatījuma vērtību tikai atkārtotas uzsildīšanas režīmā.

a. Faktiskā karstā mājsaimniecības ūdens vērtība

a. Nepieciešamā karstā mājsaimniecības ūdens vērtība

2) MMI2 izvēlnē [5.4] – vēlamā temperatūra atkārtotas uzsildīšanas režīmā.

Kā darbojas stundu iestatījumi kombinācijā ar atkārtotas uzsildīšanas funkciju?

Tā ir abu iepriekš aprakstīto funkciju kombinācija: sistēma veic uzsildīšanu iestatītajā laikā atbilstoši definētajām iestatījuma vērtībām (komforta un/vai eko). Tomēr, kad ūdens tiek patērēts, tvertne tiek atkārtoti uzsildīta, lai temperatūra atbilstu atkārtotas uzsildīšanas iestatījuma vērtībai.

Tt = tvertnes temperatūra
t = stunda

 

No laikapstākļiem atkarīga iestatījuma vērtība 

Iepriekš aprakstījām trīs fiksētas iestatījuma vērtības, kuras var iestatīt klients: Komforta iestatījuma vērtība, eko iestatījuma vērtība un atkārtotas uzsildīšanas iestatījuma vērtība.

Papildu iestatījumos uzstādītājs var iestatīt komforta iestatījuma vērtību tā, lai tā būtu atkarīga no laikapstākļiem nevis fiksēta:

 

Klimatatkarības līkne (WD līkne) – skaidrojums lietošanas rokasgrāmatā

Lūdzu, skatiet jaunāko lietošanas rokasgrāmatu šeit.

 

Kad ir aktivizēta no klimatatkarības opcija, vēlamā tvertnes temperatūra automātiski tiek noteikta, pamatojoties uz vidējo āra temperatūru.

 

Stundu grafikā vai laika grafikā + atkārtotas uzsildīšanas režīmā

  • Uzglabāšanas komforta temperatūra ir atkarīga no klimata atbilstoši

klimatatkarības līknei. Tomēr, eko un atkārtotas uzsildīšanas temperatūras nav atkarīgas no klimata.

 

Tikai atkārtotas uzsildīšanas režīmā

  • Vēlamā tvertnes temperatūra ir atkarīga no klimata atbilstoši klimatatkarības līknei, un klients šo temperatūru nevar pielāgot.

     

Kā noteikt, kad sistēmai jānosaka gaisa kondicionēšanas vai karstā mājsaimniecības ūdens prioritāte?

Dažos gada mēnešos siltuma komforts ir svarīgāks, tādēļ sistēmā iespējams iestatīt klienta preferences katram mēnesim. Klients šo grafiku var mainīt jebkurā laikā.

 

Brīdinājums! Ja tvertnes elektriskais sildītājs karstajam mājsaimniecības ūdenim vienmēr rada siltumslodzi, jo ir iestatīta gaisa kondicionēšanas prioritāte, elektrības patēriņš ir lielāks. Šajos mēnešos karstā mājsaimniecības ūdens stundu grafiku ir svarīgi iestatīt laikos, kad nav nepieciešama gaisa kondicionēšana. Piemēram, naktī vai kad mājoklī neviena nav.

 

Kādi ir karstā mājsaimniecības ūdens uzsildīšanas režīmi?

  • Energoefektīvais režīms:

Siltumsūknis uzsilda ūdeni līdz 50 °C temperatūrai. Diapazonā no 50 °C līdz 70 °C uzsildīšanu veic elektriskais sildītājs. Šī režīma energoefektivitātes vērtējums ir A (abām karstā mājsaimniecības ūdens tvertnēm).

 

  • Ātrais režīms:

Ātrajam režīmam ir trīs dažādas taimera izvēles iespējas: 

1) Ekonomiskais: elektriskais sildītājs sāk darbību 30 minūtes pēc siltumsūkņa.

2) Normālais: elektriskais sildītājs sāk darbību 20 minūtes pēc siltumsūkņa.

3) Turbo: elektriskais sildītājs sāk darbību 10 minūtes pēc siltumsūkņa.

 

  • Intensīvais režīms:

Intensīvo režīmu nevar ieprogrammēt. Tā ir īpaša opcija, ko izmanto, kad karstais ūdens jāuzsilda nekavējoties. Šī opcija ūdeni ļauj uzsildīt par 50 % ātrāk nekā energoefektīvajā režīmā. Tas uzsilda ūdeni līdz komforta iestatījuma vērtībai. Elektriskais sildītājs uzsāk darbību vienlaikus ar siltumsūkni.

 

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?