Skip to main content

Darba sākšana ar lietojumprogrammu ONECTA

Vai jūs tikko nopirkāt/uzstādījāt jaunu Daikin iekārtu ar iespējotu mākoni vai izmantojāt lietojumprogrammu „Daikin Online Controller” ar Daikin savienotām gaisa kondicionēšanas iekārtām? Tādā gadījumā šis ceļvedis palīdzēs jums sākt darbu ar lietojumprogrammu ONECTA, lai savienotu visas jūs Daikin iekārtas tiešsaistē. Lai to veiksmīgi paveiktu, jums jāatrodas mājās, kur uzstādītas Daikin iekārtas, un jums būs nepieciešamas aktīvs mājas interneta savienojums.

Pēc konta izveidošanas un pieteikšanās jūs nonāksiet lietojumprogrammas ONECTA ekrānā „Home” (Sākums). Šeit pieejams visu jūsu Daikin ID kontam pievienoto Daikin iekārtu pilns pārskats.

Iekārtu pievienošana lietojumprogrammai Onecta

Vai iepriekš izmantojāt lietojumprogrammu „Daikin Online Controller”?

Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu ONECTA, ir normāli, ja neredzat esošās iekārtas no lietojumprogrammas „Daikin Online Controller”, ko izmantojāt līdz šim. Lai iekārtas būtu redzamas, tās manuāli jāpārnes/jāpievieno lietojumprogrammai ONECTA. Kamēr tas nav izdarīts, varat turpināt lietot lietojumprogrammu „Daikin Online Controller”. Pēc iekārtu pievienošanas lietojumprogrammai ONECTA lietojumprogrammu „Daikin Online Controller” var dzēst.

Lai pievienotu Daikin iekārtu lietojumprogrammai ONECTA

Lai pievienotu lietojumprogrammai ONECTA ar Daikin savienotu iekārtu, pieskarieties „let’s add your first unit!” (pievienot pirmo iekārtu) vai pieskartieties „+” zīmei un atlasiet vienumu „add a device” (pievienot ierīci).

Iekārtu pievienošana lietojumprogrammai Onecta
ONECTA ierīces pievienošana

Atveras ekrāns „add unit” (iekārtu pievienošana), kurā varat sākt pievienot savam kontam Daikin iekārtu.

Atkarībā no Daikin iekārtas veida un (LAN vai WLAN) adapteru kombinācijas jāatlasa:

  • Detect a wireless device (Meklēt bezvadu ierīci)
  • Atlasiet iekārtu ekrānā „new units in your network” (jaunas iekārtas jūsu tīklā)

Lietojumprogramma tagad palīdzēs jums veikt nepieciešamās darbības, lai pievienotu ar Daikin savienotu iekārtu lietojumprogrammai ONECTA.

ONECTA Bezvadu ierīce
ONECTA savienojuma izveide ar bezvadu ierīci

Vai iepriekš izmantojāt lietojumprogrammu „Daikin Online Controller”?

Jūsu gaisa kondicionēšanas iekārtas jau ir pievienotas jūsu mājas tīklam, un lietojumprogramma ONECTA tās meklē automātiski. Pēc kārtas pa vienai atlasiet visas atrastās iekārtas un izpildiet turpmākās darbības, lai pievienotu šīs iekārtas lietojumprogrammai ONECTA. Veiksmīgi pievienotās iekārtas tiek pārvietotas uz sarakstu „registered devices found” (atrastās reģistrētās ierīces), lai jūs nejauši nepievienotu vienu un to pašu ierīci divreiz.

ONECTA no Daikin controller
ONECTA pievienota jūsu kontam

Detect a wireless device (Meklēt bezvadu ierīci)

Parādās saraksts ar saderīgajām ar Daikin savienotajām iekārtām, kurā jāatlasa attiecīgie izstrādājumi. Ja šajā sarakstā nav jūsu Daikin iekārtas, izmantojiet kategoriju „other” (citi). Atkarībā no atlasītā Daikin iekārtas veida, tiek parādītas attiecīgās detalizētās instrukcijas.

ONECTA iekārtas pievienošana
ONECTA iekārtas pievienošana

Pēc attiecīgā veida atlasīšanas varēsiet atlasīt, kam pievienot Daikin iekārtu jūsu tīklā. To var izdarīt šādos veidos:

  • Izmantojot SSID & Key (SSID un atslēga) <--­- ieteicams
  • WPS (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana)
ONECTA SSID &amp; KEY vai WPS

Turpināšana, izmantojot „SSID & Key” (SSID un atslēga)

Lai turpinātu, izmantojot plūsmu „SSID & Key” (SSID un atslēga), jāaktivizē WLAN adaptera piekļuves punkta režīms. Lai veiktu šo darbību, izpildiet detalizēto instrukciju. Kad tas izdarīts, pieskarieties „Next” (Tālāk) un izpildiet sadaļu „SSID & Key” (SSID un atslēga).

ONECTA piekļuves punkta režīma aktivizēšana
ONECTA akreditācijas datu ievadīšana

Tagad lietojumprogramma ONECTA izveidos savienojumu ar Daikin WLAN adapteri, lai jūs varētu konfigurēt adapteri savam mājas tīklam. Lietojumprogramma ONECTA parādīs visu Daikin WLAN adaptera atrasto Wi-Fi tīklu sarakstu. Atlasiet savu tīklu, ievadiet Wi-Fi akreditācijas datus un turpiniet. Ja sarakstā nav jūsu tīkla, varat mēģināt sarakstu atsvaidzināt vai pievienot tīklu manuāli. Iespējams, ka tīkla signāls ir pārāk vājš.

ONECTA WIFI tīkla izvēle

Kad Wi-Fi akreditācijas dati ir konfigurēti, lietojumprogramma ONECTA palīdz veikt pārējās konfigurēšanas darbības, lai pabeigtu ar Daikin saistītās iekārtas pievienošanu.

ONECTA iekārtas pievienošana WIFI
ONECTA Iekārta pievienota jūsu kontam

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?