Skip to main content

Aukstas gaisa strāvas

Aukstas gaisa strāvas dažreiz tiek saistītas ar gaisa kondicionēšanu, un tās tik tiešām var izraisīt nepareizi projektētas sistēmas. Tāpēc iekštelpu ierīces un tās radītās gaisa plūsmas struktūras iespējamā ietekme uz telpā esošajiem cilvēkiem jāņem vērā jau projektēšanas stadijā.

Svarīgs faktors ir arī griestu augstums. Gaisa kondicionēšanas aprīkojuma ražotāji parasti pieņem, ka optimālais griestu augstums sistēmai ar tiešo dzesēšanu, ir no 2,7 līdz 3,5 metriem. Plūstot no šāda aukstuma, auksts gaiss, kura temperatūra ir 16 °C, pagūst sajaukties ar siltāku gaisu telpā, pirms tas sasniedz līmeni, kurā atrodas cilvēki, tādējādi neradot caurvēja sajūtu.

Tomēr arī telpās, kas neatbilst šim standartam, kvalitatīvu gaisa kondicionēšanas sistēmu vienmēr var noregulēt tā, lai to kompensētu.

Tāpat kā griestu augstums un forma, arī vieta, kur ierīce uzstādīta, būtiski ietekmē aukstu gaisa strāvu rašanos vai neesamību. Lai to izskaidrotu, ir jāzina dažas lietas par auksta gaisa īpašībām. Aukstam gaisam ir tendence uz brīdi „pielipt” pie griestiem, pirms tas sāk laisties zemāk. To mēdz saukt par „coanda” efektu, un tas palīdz aukstam gaisam sajaukties ar apkārtējo gaisu, pirms tas nolaižas zemāk telpā.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?