Skip to main content

Vai es varu mainīt pašieprogrammēto grafiku nosaukumu, izmantojot lietojumprogrammu Daikin Residential Controller, tāpat kā to var izdarīt, izmantojot Daikin Altherma ierīces lietotāja interfeisu?

Pašreiz pašieprogrammēto grafiku nosaukumu nav iespējams mainīt, izmantojot lietojumprogrammu Daikin Residential Controller.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?