Skip to main content

Vai es varu mainīt datumu un laiku ierīces lietotāja interfeisā, izmantojot lietojumprogrammu Daikin Residential Controller?

Kad pievienojat savam lietotāja kontam pirmo ierīci, lietojumprogramma automātiski mēģina atjaunināt lietotāja interfeisa datumu un laiku, ja tas atšķiras no mobilās ierīces datuma un laika vairāk kā par 15 minūtēm. Tomēr dažām ierīcēm lietotāja interfeisa datums un laiks vajadzības gadījumā jāmaina manuāli.

Tīkla vārteja: BRP069A6x (Daikin Altherma siltumsūkņa sistēma)

Atkarībā no siltumsūkņa sistēmas paaudzes:

2. paaudze: ierīces lietotāja interfeisa datumu un laiku maina manuāli pašā lietotāja interfeisā.

3. paaudze:

  • MMI <= 5.2.0 : ierīces lietotāja interfeisa datumu un laiku maina manuāli pašā lietotāja interfeisā
  • MMI = 5.2.0 : datumu un laiku var automātiski sinhronizēt ar jūsu mobilās ierīces datumu un laiku

Tīkla vārteja: DRGATEWAYAA (Daikin gāzes kondensācijas apkures katla sistēma)

Datumu un laiku var automātiski sinhronizēt ar jūsu mobilās ierīces datumu un laiku

Gadījumos, kad ir iespējama automātiskā datuma un laika sinhronizācija, to veic šādi:

1. Sākuma ekrānā pieskarieties zobrata ikonai

2. Atlasiet „Datums un laiks”

3. Atlasiet „sinhronizēt ar mobilās ierīces datumu un laiku”

4. Turpiniet, apstiprinot uznirstošo paziņojumu.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?