Skip to main content

Kādām prasībām jāatbilst HVAC sistēmām modernos stadionos?

Kad cilvēki sāka būvēt pirmos stadionus, viņu galvenais uzdevums bija nodrošināt laukumu sportistu spēlēm, taču skatītājiem tika pievērsta maza uzmanība. Stadioni pēdējo desmitgažu laikā ir kļuvuši par ko vairāk kā tikai vietām, kur nodarboties ar organizēto sportu. Tie tagad nodrošina satikšanās vietu cilvēkiem ar kopīgām interesēm un sniedz ekonomiskus ieguvumus apkārtnes iedzīvotājiem. Šāda attīstība ir iespējama, pateicoties sasniegumiem arhitektūrā un inženierzinātnēs.

Jaunos stadionus bieži var izmantot dažāda veida pasākumiem. Tie ir ikoniski un kalpo fanu ērtībām, taču ir arī pietiekami ienesīgi, lai spēles dienā radītu peļņu. Jauni un iespaidīgi projekti ir ievērojami uzlabojuši skatītāju pieredzi. Inovācijas ir novērojamas arī stadionu iekšpusē, pateicoties arēnu piedāvātajām izklaides telpām un aktivitātēm, kuras cilvēki var izbaudīt pirms spēles vai pat dienās, kad spēles nenotiek.

Šī attīstības ir ietekmējusi ne tikai stadionu arhitektūras dizainu, bet arī HVAC sistēmu dizainu, jo, šīm ēkām kļūstot modernākām, tajās ar vien vairāk tiek integrēti dažādi ēku pakalpojumi.

HVAC sistēmas modernās ēkās ir pamatpakalpojums, jo tām jāapmierina apmeklētāju komforta ekspektācijas, it īpaši ēkās, kuru prioritāte ir klientu pieredze.

Siltuma komforts stadionos un līdzīgās ēkās ir ļoti svarīgs. HVAC sistēmas ēkas dizainā var būt būtiska ērtas pieredzes sastāvdaļa skatītājiem, darbiniekiem un citiem apmeklētajiem.

Tomēr HVAC sistēmas var arī būtiski ietekmēt ekspluatācijas izmaksas un peļņu. Šī iemesla dēļ, projektējot HVAC sistēmas stadioniem, jāņem vērā daži faktori.

Siltuma komforts un gaisa kvalitāte iekštelpās

Kā jau minējām iepriekš, modernie stadioni ar vien vairāk tiek projektēti kā jaukta lietojuma celtnes ar iepirkšanās zonām, bāriem, restorāniem, VIP saloniem un augstajām tribīnēm. Visu šie pakalpojumi skatītājiem nodrošina ekskluzīvu pieredzi pirms un pēc spēles, tās laikā, kā arī dienās, kad spēles netiek rīkotas. Protams, ekskluzīva pieredze nav iespējama bez siltuma komforta, kas visās šajās zonās jānodrošina visa gada garumā, jo stadioni vairs nav paredzēti tikai sporta pasākumiem, bet arī visu gadu kalpo kā tikšanās vietas korporatīvajām sanāksmēm, pasākumiem, koncertiem un šoviem.

Šajās celtnēs tādēļ ir nepieciešama komforta dzesēšana, apsilde un, atkarībā no vajadzības, atbilstoša lieluma dzesinātāji un/vai siltumsūkņi, kas var apmierināt dažādu stadiona zonu dzesēšanas un apsildes vajadzības.

Tas pats attiecas arī uz iekštelpu gaisa kvalitāti (IGK), kas ir ļoti būtisks faktors, jo lielais daudzums cilvēku, kas uzturas dažādās stadiona zonās, ir pelnījuši elpot tīru gaisu.

Tas ir viens no labi izstrādātu ventilācijas sistēmu mērķiem, kas attiecīgi tās padara par lieliskiem iekštelpu gaisa attīrīšanas rīkiem, jo tās izmanto gaisa apmaiņa un gaisa filtrācijas metodes.

Vairāk par to, cik būtiska ir laba iekštelpu gaisa kvalitāte, lasiet šeit

Vēl viens interesants faktors, kam Daikin pievērš lielu uzmanību ir IGK pārraudzība, jo pārraudzība un izsekošana ir nepieciešama, lai būtu iespējams reaģēt uz problēmām un uzlabot sistēmu.

Integrējot Daikin iekštelpu vides kvalitātes (IGK) sensoru, ar HVAC sistēmām iespējams pārraudzīt un sekot līdzi apstākļiem iekštelpās, izmantojot iekštelpu gaisa kvalitātes parametru kopumu, kas celtnes apsaimniekotājiem ļauj zināt, kāds ir apsaimniekotās celtnes iekštelpu gaisa kvalitātes statuss.

Noklikšķiniet šeit, lai noskaidrotu, kā Daikin jums var palīdzēt pārraudzīt IGK

Neskatoties uz to, ka gaisa dzesēšana un apsilde nav nekas jauns, gaisa kondicionēšana stadionu tribīnēs un uz laukuma ir novērojama tikai pēdējā laikā. Gaisa kondicionēšana stadionos pēdējo gadu laikā ir kļuvusi ar vien populārāka, it īpaši valstīs, kurās ekstrēma karstuma dēļ gaisa kondicionēšana ir būtiska, lai cilvēki varētu pulcēties un nodarboties ar aktivitātēm, neapdraudot savu veselību.

Iedomājieties stadionus, kuros vairāk kā 80 000 cilvēku pulcējas apkārtējās vides apstākļos, kur temperatūra regulāri pārsniedz 40 °C temperatūru. Iedomājieties 80 000 cilvēku, kas ekstrēmā karstumā ģenerē vēl lielāku karstumu un gaisa mitrumu, padarot vidi veselībai nelabvēlīgu. Tā īsti neizklausās pēc ekskluzīvas pieredzes un ir kaitīga cilvēkiem.

HVAC sistēmas var palīdzēt izvairīties no šādām situācijām, nodrošinot sēdvietu un laukuma zonu dzesēšanu, kā arī pietiekamu gaisa apmaiņu, lai garantētu skatītāju un sportistu komfortu un drošību.

Energoefektivitāte

Stadiona gaisa kondicionēšanu, it īpaši, ja tam nav izbīdāmā jumta, var uzskatīt par īpaši neizdevīgu no enerģijas patēriņa skatpunkta.

Tomēr jāņem vērā vēl kāds faktors: dzīve, pie kuras mēs esam pieraduši, ekstrēmā karstumā var nebūt iespējama bez gaisa kondicionēšanas.

To saprotot, mēs varam sākt analizēt to, kā modernas HVAC sistēmas var palīdzēt apmierināt mūsu gaisa kondicionēšanas vajadzības,ņemot vērā energoefektivitāti un vides ilgtspējību.

Piemēram, HVAC sistēmas jāuzskata par neatņemamu ēkas konstrukcijas daļu, kuras mērķis ir sasniegt optimālu energoefektivitāti.

Tas nozīmē, ka, pirms sākat izskatīt ar HVAC sistēmu cieši saistītus jautājumus, jāņem vērā šādi faktori:

  • stadiona novietojums attiecībā pret saules kustību;

  • ēkas krāsojums un fasādes dizains, kas atstaro siltumu un/vai novada vēja plūsmu;

  • izbīdāma jumta esamība;

  • fotoeletkrisko paneļu esamības stadiona elektrības ģenerēšanai.

HVAC projektam, tāpat kā ēkas projektam, jānosaka ļoti augstas energoefektivitātes prioritāte, ko var sasniegt, tikai apvienojot dažādas progresīvas tehnoloģijas, kas var apmierināt visas projekta vajadzības.

Invertoru tehnoloģija ir būtiska HVAC projektos, kuros tiek izmantotas gaisdzesētas vai ar ūdeni dzesējamas iekārtas, it īpaši ēkās, kurās atkarībā no cilvēku klātbūtnes un atrašanās vietas ēkā bieži variē slodzes pieprasījums.

Mainot motora strāvas padeves biežumu, invertoru tehnoloģija modulē kompresora rotācijas ātrumu (apgr./min) un šādi kontrolē kompresora jaudu.

Ņemot vērā, ka stadionos uzstādīti dzesinātāji un siltumsūkņi parasti darbojas nepilnas slodzes apstākļos, invertoru tehnoloģija ir vērtīgs to efektivitātes uzlabošanas risinājums.

Lai HVAC sistēmu padarītu vēl efektīvāku, ir svarīgi, lai HVAC sistēmā variētu ūdens plūsma atkarībā no faktiskā slodzes pieprasījuma ēkā. Regulējama ūdens plūsmas sistēma ir ideālais risinājums, jo tā modulē caur sistēmu plūstošā ūdens daudzumu un nodrošina pēc iespējas efektīvāku sūkņa darbību, samazinot enerģijas patēriņu.

Tas pats attiecas uz jebkādām gaisa apstrādes iekārtām (AHU), kas var būt iekļautas HVAC sistēmā. Izvēloties modeļus ar augstas efektivitātes invertora ventilatoriem un siltuma reģenerāciju, iespējams ievērojami samazināt enerģijas patēriņu.

Piemēram, siltuma reģenerācija gaisa apstrādes iekārtām ļauj reģenerēt siltumu no izplūdes gaisa, izmantojot siltummaiņus. Tie izgūst siltumu no izpūstā sasmakušā gaisa un ievada to tīrajā gaisā, kas savukārt tiek ievadīts ēkā, nesajaucot abas gaisa plūsmas. Šis process būtiski uzlabo energoefektivitāti.

Vēl viens faktors, kas jāņem vērā saistībā ar kompleksām HVAC sistēmām, ir modularitāte. Modularitāte ļauj aktivizēt iekārtas, ņemot vērā, kurām stadiona zonām konkrētā brīdī ir nepieciešama dzesēšana vai apsilde, kas nodrošina vēl lielāku enerģijas patēriņa kontroli. To iespējams paveikt, sadalot slodzi pa vairākām iekārtām, kuras var aktivizēt pēc nepieciešamības.

Slodze modernos stadionos parasti mainās atkarībā no gadalaika vai konkrētā pasākuma. Tas būtiski ietekmē ēkas energoefektivitāti. Tādēļ ir svarīgi ņemt vērā slodzes pieprasījuma izmaiņas visā ēkā. Lai HVAC sistēma darbotos efektīvāk, var būt noderīgi sadalīt slodzi pa vairākām dažādu izmēru iekārtām un tās kontrolēt kā vienu lielu iekārtu.

Daikin intelektiskais dzesinātāju pārvaldnieks (iCM) ir izstrādāts, lai pārvaldītu, sekvencētu un optimizētu vairāku dzesinātāju darbību, harmonizējot veidu, kā ēkā darbojas atsevišķie dzesinātāji, un ļaujot tiem sasniegt mērķi ar minimālu enerģijas patēriņu un mehānisku vadību. Viss no tā, protams, pozitīvi ietekmē dzesinātāju izturību un efektivitāti.

Pārraudzība, profilaktiskā tehniskā apkope un ekspluatācijas drošums

Attālā pārraudzība un vadība ir būtiska jebkurai HVAC sistēmai, kas ir pietiekami liela, lai darbotos stadionā.

Pārraudzība un izsekošana palīdz izprast pašreizējo situāciju, kā arī veicot sistēmas uzlabojumus. Šo iemeslu dēļ ir svarīgi, lai ēkas apsaimniekotāji sistēmu varētu pārraudzīt un vadīt attālināti un veikt profilaktiskas tehniskās apkopes darbības, lai nodrošinātu efektīvu sistēmas darbību un ekspluatācijas drošumu.

Daikin on Site (DoS) ļauj inženieriem no visas pasaules reāllaikā, tiešā veidā izmantojot mākoni, pārraudzīt, pārvaldīt, vizualizēt un vadīt visas HVAC sistēmā uzstādītās iekārtas vienā vai vairākās lokācijās. To izmantojot, apkalpošanas vadītāji var veikt profilaktiskas darbības, neapmeklējot objektu, kas eksponenciāli uzlabo tehniskā atbalsta dienesta spēju rīkoties.

DoS ir Daikin izstrādāts attālās pārraudzības rīks, kas visu gadu 24 stundas diennaktī ļauj sekot līdzi gaisa apstrādes iekārtu darbībai un to funkcionalitātei. Tas iekārtu īpašniekiem ļauj veikt profilaktiskas darbības, lai izvairītos no papildu izmaksām, kas ir saistītas ar avārijām un dīkstāvi.

Ikreiz, kad tiek saņemts brīdinājums, personas, kas ir atbildīgas par iekārtu pārvaldību, var vienkārši konstatēt problēmu un atrast pareizo risinājumu. Izmantojot šo platformu, pārvaldnieki var izskatīt visus parametrus reāllaikā un veikt nepieciešamās darbības attālināti, ja nepieciešams pielāgot iestatījumus. Visas šīs iespējas uzlabo iekārtu darbību un pārvaldību, kā arī uzlabo ekspluatācijas drošumu.

DoS tehniķiem arī atvieglo darba plānošanu, nodrošinot tiem iespēju sagatavoties problēmām un iespējamiem risinājumiem, parādot potenciāli nepieciešamās rezerves daļas un paātrinot darbu. Šādi atvieglojumi tehniķiem ļauj strādāt efektīvāk un samazināt HVAC iekārtu atkārtotas gatavības laiku.

DoS veido arī periodiskus sistēmas darbības pārskatus un energoauditus, kas palīdz nodrošināt pēc iespējas efektīvāku sistēmas darbību.

Visu šo iemeslu dēļ Daikin on Site ir kļuvis par būtisku HVAC iekārtu efektivitātes uzlabošanas un ekspluatācijas drošuma elementu pat (gandrīz pilnībā) attālināti.

Saistītie raksti

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?