Skip to main content

Starptautiskā jauno absolventu programma

Vai jūs nesen esat beidzis augstskolu un jums starptautiskas ambīcijas? Daikin Europe starptautiskā jauno absolventu programmā piedāvā izvēlētiem dalībniekiem iespēju uzkrāt starptautisku pieredzi apvienojumā ar vispusīgu apmācību, kas palīdzēs viņiem veiksmīgi uzsākt karjeru uzņēmumā Daikin.

bg-image

Jūsu starptautiskās karjeras sākums

Starptautiskā jauno absolventu programma uzņēmumā Daikin ir unikāla iespēja vispirms apzināt savas intereses, atrast savu kaislību un attīstīt savas iemaņas Beļģijā. Pēc tam jums tiek dota iespēja veidot savu karjeru, strādājot ārzemēs.

Pēc viena gada jūs strādāsiet vairākās Daikin nodaļās, saņemsiet visaptverošu apmācību no komandas locekļiem un tiksiet uzaicināts pievienoties kādas mūsu ārzemju filiāles birojam, lai bagātinātu savu starptautisko pieredzi.

Programma

Stažēšanās uzņēmumā Daikin ir lieliska izdevība augstskolu absolventiem, kas vēlas apzināt sava intereses, atrast savu kaislību un attīstīt savas iemaņas. Pēc viena gada dalībnieki strādās vairākās Daikin nodaļās, saņems visaptverošu apmācību no komandas locekļiem un tiks uzaicināti pievienoties kādas mūsu ārzemju filiāles birojam, kur viņu iegūtās zināšanas tiks pārbaudītas.

starptautiskā stažēšanās 1-3 mēneši

1. - 8. mēnesis: EMEA galvenais birojs

 • Apgūstiet zināšanas par uzņēmumu un tā kultūru
 • Strādājiet pie konkrētiem projektiem 2 dažādās nodaļās
 • Padziļiniet savu pieredzi galvenajās jomās
starptautiskā stažēšanās 4-7 mēneši

9. - 12. mēnesis: Došanās uz ārzemēm

 • Stimulējoša starptautiskā pieredze kādā no mūsu Daikin Europe grupas filiālēm vai ražotnēm.
 • Iegūstiet pieredzi jaunā jomā un apgūstiet papildu zināšanas
 • Uzziniet kā darbs galvenajā birojā atšķiras no darba vietājās filiālēs
starptautiskā stažēšanās 8-12 mēneši

 • Ieņemiet amatu Daikin Europe grupā Belģijā vai kādā citā valstī • Padziļiniet savu pieredzi vienā konkrētā jomā • Piedalieties starptautiskā rotācijā, lai dalītos zināšanām un paplašinātu pieredzi

Programma sākas EMEA galvenajā birojā Beļģijā (Ostendē, Ģentē vai Briselē)

Programmas pēdējos 3-4 mēnešos jūs iegūsiet starptautisku pieredzi kādā no mūsu tirdzniecības vai ražošanas filiālēm.

bg-image

Pēc programmas

Pēc šīs vienu gadu ilgās programmas beigām jūs iegūsiet amatu Daikin Europe grupā (vai nu Beļģijā vai kādā citā valstī), kur jūsu pieredze būs ļoti vērtīga.

Jūs iegūsiet iespēju koncentrēties uz vienu konkrētu darbības jomu un paplašināt savu pieredzi šajā jomā ilgākā laika posmā.

Visas savas karjeras laikā jūs varēsiet piedalīties starptautiskā rotācijā grupas ietvaros, lai dalītos savās zināšanās un stiprināt starptautisko sadarbību.

Dažas no mūsu atrašanās vietām

Atlases process

Atlases process var atšķirties atkarībā no valsts, kurā dzīvojat. Tomēr vispārējos vilcienos procedūra ir šāda: pēc pieteikuma iesniegšanas jūs tiksiet aicināt uz interviju kādā no Daikin birojiem.

Pēc tam jums būs jāizpilda daži tiešsaistes testi, un visbeidzot mēs aicināsim jūsu uz gala interviju Beļģijas birojā. Veiksmīga iznākuma gadījumā mēs piedāvāsim jums beztermiņa līgumu.

Jūsu profils

Daikin karjera - jūsu profils
 • Jūs esat jauns absolvents ar grādu inženierzinātnēs vai ekonomikā un lielu interesi par uzņēmuma darbību
 • Jūsu intereses neaprobežojas ar jūsu zināšanu jomu, un jūs vēlaties paplašināt savu redzesloku
 • Jūs esat gatavs ne tikai pavadīt sākotnējo apmācības periodu ārzemēs, bet varat pēc šīs stažēšanās arī strādāt ārzemēs
 • Jums ir ļoti labas angļu valodas zināšanas

Mūsu piedāvājums

Daikin karjera - mūsu piedāvājums
 • Starptautiska vide tirgū vadošā uzņēmumā
 • Vairākas ļoti atšķirīgas pieredzes, no kurām dažas liks jums iznākt no savas komforta zonas un kas ļaus jums paplašināt savas zināšanas
 • Pastāvīga darba līgums darbam mūsu Beļģijas galvenajā birojā
 • Praktiska pieredze stažēšanās laikā un oficiāla apmācība jūsu zināšanu padziļināšanai
 • Iespēja iegūt starptautisku pieredzi
 • Konkurētspējīga alga apvienojumā ar papildu priekšrocību paketi

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?