Skip to main content

Daikin Eiropas Akadēmija

Pilnveidojieties un audziet ar Daikin.

bg-image

Attīstiet savu talantu

Daikin Eiropas Akadēmija ir mūsu iekšējais apmācību centrs, kas tika izveidots, lai slīpētu mūsu darbinieku un darījumu partneru zināšanas un prasmes. Mēs parādām, ka mums mūsu darbinieki ir pirmajā vietā, nodrošinot viņiem iekšējo apmācību četrās atšķirīgās programmās, kas aptver visu no tehniskās un komerciālas jomas līdz vadībai un administrācijai. Darbinieki dalās savā starpā ar saviem talantiem, idejām un enerģiju, un mēs piedāvājam viņiem iespēju uzlabot savas prasmes un attīstīt savu potenciālu.

Iemaņu apmācība

Noslīpējiet tādas pamata iemaņas kā, piemēram, pārrunu prasmes, prezentācijas tehnikas un kvalitatīva domāšana.

Tehniskā apmācība

Iegūstiet ieskatu par jauniem produktiem un tirgiem, kas saistīti ar Daikin zīmolu.

Vadība un administrācija

Attīstiet svarīgākās vadības prasmes, izmantojot efektīvas stratēģiskās plānošanas, lēmumu pieņemšanas un citas metodes.

Komerciālā apmācība

Pārvaldiet un stipriniet komandas komerciālo kohēziju un piedalieties praktiskos vingrinājumos, kas piemērojami reālām situācijām.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?