Skip to main content

Daikin invertoru tehnoloģija

Izstrādāta, lai ietaupītu enerģiju.

invertoru tehnoloģija

Novērsiet enerģijas zudumus

Gaisa kondicionētāji un siltumsūkņi uztur iestatīto temperatūru, atdzesējot telpu, kad temperatūra tajā pārsniedz iestatīto vērtību, un apsildot telpu, kad temperatūra ir zemāka par iestatīto vērtību.

Tā vietā, lai patērētu enerģiju, palaižot un apturot motoru, invertors regulē motora ātrumu, to palielinot vai samazinot, tā, ka tas darbojas nepārtraukti un ilgtermiņā daudz ekonomiskāk. Uzturot vienmērīgu darbības ātrumu, mūsu invertoru tehnoloģija samazina patēriņu par 30 %, salīdzinot ar tradicionālajām ieslēdzamajām/izslēdzamajām sistēmām.

Mūsu invertoru tehnoloģiju var salīdzināt ar skriešanu. Jūs patērējat vairāk enerģijas noskrienot īsu sprinta distanci lielā ātrumā un apstājoties, nekā veicot garāku distanci vienmērīgā ātrumā.

Gaisa kondicionētājs bez invertora

Gaisa kondicionētājs bez invertora

Ja ierīce darbojas, pēc noteiktas shēmas ieslēdzoties un izslēdzoties, atpūšoties un tad atkal ieslēdzoties un izslēdzoties, tā patērē vairāk enerģijas.

Gaisa kondicionētājs ar invertoru

Gaisa kondicionētājs ar invertoru

Ja tiek uzturēts piemērots ātrums, ierīce turpina darboties, lieki netērējot enerģiju.

Pastāvīgs komforts ar stabilu klimatu

Invertors pastāvīgi regulē dzesēšanas un apsildes jaudu atbilstoši temperatūrai telpā. Apvienojumā ar saīsinātu palaišanas laiku, tas ļauj uzturēt ideālu temperatūru.

Samaziniet enerģijas patēriņu pat par 30 %

Invertors pārrauga un pielāgo apkārtējo temperatūru, kad vien tas ir nepieciešams. Tā vietā, lai patērētu enerģiju, palaižot un apturot motoru, invertors regulē motora ātrumu tā, ka tas ilgtermiņā darbojas daudz ekonomiskāk.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?