Specifikāciju tabula: EWLQ-KBW1N

EWLQ014KBW1N EWLQ025KBW1N EWLQ033KBW1N EWLQ049KBW1N EWLQ064KBW1N
Skaņas spiediena līmenis Dzesēšana Nom. dBA 50 50 57 53 60
Skaņas jaudas līmenis Dzesēšana Nom. dBA 64 64 71 67 74
Refrigerant Shēmas Daudzums   1 1 1 2 2
  Charge kg 0 0 0 0 0
  Tips   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Kompresors Veids   Spirālveida kompresors Spirālveida kompresors Spirālveida kompresors Spirālveida kompresors Spirālveida kompresors
  Daudzums   1 1 1 2 2
Izmēri Ierīce Platums mm 600 600 600 600 600
    Dziļums mm 600 600 600 1,200 1,200
    Augstums mm 600 600 600 600 600
Jaudas kontrole Minimālā jauda % 100 100 100 50 50
Svars Darbības svars kg 105 140 152 257 280
  Ierīce kg 104 138 149 252 274
Ūdens siltuma mainītājs — iztvaikotājs Veids   Salodēta plāksne Salodēta plāksne Salodēta plāksne Salodēta plāksne Salodēta plāksne
Dzesēšanas jauda Nom. kW 12.05 21.87 27.96 43.4 56.71
EER 3.402 3.406 3.386 3.406 3.501
Jaudas izlietojums Dzesēšana Nom. kW 3.54 6.42 8.26 12.74 16.2
Power supply Fāze   3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50
  Spriegums V 400 400 400 400 400
Notes (1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; kondensēšanās temp. uzburbuļošana 45 °C; šķidruma temp. 40°C; standarts: Eurovent 6/C/003; kondensēšanas temp. uzburbuļošana atbilst kompresora izvadīšanas spiedienam. (1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; kondensēšanās temp. uzburbuļošana 45 °C; šķidruma temp. 40°C; standarts: Eurovent 6/C/003; kondensēšanas temp. uzburbuļošana atbilst kompresora izvadīšanas spiedienam. (1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; kondensēšanās temp. uzburbuļošana 45 °C; šķidruma temp. 40°C; standarts: Eurovent 6/C/003; kondensēšanas temp. uzburbuļošana atbilst kompresora izvadīšanas spiedienam. (1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; kondensēšanās temp. uzburbuļošana 45 °C; šķidruma temp. 40°C; standarts: Eurovent 6/C/003; kondensēšanas temp. uzburbuļošana atbilst kompresora izvadīšanas spiedienam. (1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; kondensēšanās temp. uzburbuļošana 45 °C; šķidruma temp. 40°C; standarts: Eurovent 6/C/003; kondensēšanas temp. uzburbuļošana atbilst kompresora izvadīšanas spiedienam.
  (2) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās. (2) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās. (2) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās. (2) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās. (2) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.
  (3) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar pilnu slodzi (3) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar pilnu slodzi (3) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar pilnu slodzi (3) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar pilnu slodzi (3) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar pilnu slodzi
  (4) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā (4) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā (4) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā (4) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā (4) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā
  (5) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums. (5) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums. (5) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums. (5) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums. (5) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.
  (6) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1 (6) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1 (6) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1 (6) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1 (6) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1
  (7) - Elektriskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus. (7) - Elektriskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus. (7) - Elektriskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus. (7) - Elektriskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus. (7) - Elektriskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.
  (8) - Ierīču veiktspēja attiecas uz ideāliem ekspluatācijas apstākļiem, kurus var radīt laboratorijas testēšanas vidē saskaņā ar atzītiem nozares standartiem (piem., EN14511) (8) - Ierīču veiktspēja attiecas uz ideāliem ekspluatācijas apstākļiem, kurus var radīt laboratorijas testēšanas vidē saskaņā ar atzītiem nozares standartiem (piem., EN14511) (8) - Ierīču veiktspēja attiecas uz ideāliem ekspluatācijas apstākļiem, kurus var radīt laboratorijas testēšanas vidē saskaņā ar atzītiem nozares standartiem (piem., EN14511) (8) - Ierīču veiktspēja attiecas uz ideāliem ekspluatācijas apstākļiem, kurus var radīt laboratorijas testēšanas vidē saskaņā ar atzītiem nozares standartiem (piem., EN14511) (8) - Ierīču veiktspēja attiecas uz ideāliem ekspluatācijas apstākļiem, kurus var radīt laboratorijas testēšanas vidē saskaņā ar atzītiem nozares standartiem (piem., EN14511)
  (9) - Svara un izmēru dati ir indikatīvi; konkrētas vērtības meklējiet rūpnīcas izdotajos sertificētajos rasējumos (9) - Svara un izmēru dati ir indikatīvi; konkrētas vērtības meklējiet rūpnīcas izdotajos sertificētajos rasējumos (9) - Svara un izmēru dati ir indikatīvi; konkrētas vērtības meklējiet rūpnīcas izdotajos sertificētajos rasējumos (9) - Svara un izmēru dati ir indikatīvi; konkrētas vērtības meklējiet rūpnīcas izdotajos sertificētajos rasējumos (9) - Svara un izmēru dati ir indikatīvi; konkrētas vērtības meklējiet rūpnīcas izdotajos sertificētajos rasējumos
  (10) - Konkrētu informāciju par papildu aprīkojumu meklējiet datu grāmatiņas sadaļā par papildu aprīkojumu (10) - Konkrētu informāciju par papildu aprīkojumu meklējiet datu grāmatiņas sadaļā par papildu aprīkojumu (10) - Konkrētu informāciju par papildu aprīkojumu meklējiet datu grāmatiņas sadaļā par papildu aprīkojumu (10) - Konkrētu informāciju par papildu aprīkojumu meklējiet datu grāmatiņas sadaļā par papildu aprīkojumu (10) - Konkrētu informāciju par papildu aprīkojumu meklējiet datu grāmatiņas sadaļā par papildu aprīkojumu
  (11) - Skaņas spiediena līmeni mēra saskaņā ar ISO3744. Skaņas jaudas līmeni aprēķina no skaņas spiediena līmeņa. (11) - Skaņas spiediena līmeni mēra saskaņā ar ISO3744. Skaņas jaudas līmeni aprēķina no skaņas spiediena līmeņa. (11) - Skaņas spiediena līmeni mēra saskaņā ar ISO3744. Skaņas jaudas līmeni aprēķina no skaņas spiediena līmeņa. (11) - Skaņas spiediena līmeni mēra saskaņā ar ISO3744. Skaņas jaudas līmeni aprēķina no skaņas spiediena līmeņa. (11) - Skaņas spiediena līmeni mēra saskaņā ar ISO3744. Skaņas jaudas līmeni aprēķina no skaņas spiediena līmeņa.