Specifikāciju tabula: EKCBH-BBV3

EKCBH008BBV3
Izmēri Ierīce Platums mm 412
    Dziļums ar uz priekšējās plāksnes uzstādītu attālās vadības ierīci mm 120
    Dziļums mm 100
    Augstums mm 390
Svars Ierīce kg 6
Palīgsildītājs Barošanas avots Fāze   1~, 3~
    Spriegums V 230, 400
    Frekvence Hz 50
Notes (1) - Iepriekšminētā hidrokārbas strāvas padeve ir paredzēta tikai dublēšanas sildītājam. Hidrokārbas slēdžu kārbas un sūkņa apgāde notiek, izmantojot āra ierīci. Papildu iekšējai karstā ūdens tvertnei ir atsevišķa strāvas padeve.
  (2) - Atkarībā no rezerves sildītāja prioritāšu iestatījuma, EKMBUH* rezerves sildītāja komplektu var izmantot vai nevar izmantot vienlaikus ar palīgsildītāju.
  (3) - Papildu informācijai skatīt EBHQ* uzstādīšanas rokasgrāmatu; rezerves sildītāja komplekta specifikācijas skatīt EKMBUH* specifikācijās
  (4) - Vadu savienojumi: izvēlieties diametru un veidu atbilstoši vietējiem noteikumiem. Papildu informācijai par sprieguma diapazonu un strāvu, skatīt EBHQ* uzstādīšanas rokasgrāmatu
  (5) - Barošanas avots attiecas uz apvienojumu ar EKHW*V3 un attiecīgi ar EKHW*Z2.