Skip to main content

FDXM-F / 3MXM-M

FDXM-F / 3MXM-M

Izstrādājumu iezīmes

  • Diskrēti apslēpta griestos: redzamas tikai gaisa iesūkšanas un izpūtes restes
  • Sezonas efektivitātes vērtības līdz pat A+++ dzesēšanai un A++ apsildei, pateicoties modernākajām viedajām tehnoloģijām
  • Kompaktie izmēri padara iespējamu uzstādīšanu pat tad, ja griestu starptelpas augstums ir tikai 240 mm
  • Pie 1 āra multiierīces var pievienot līdz pat 3 iekštelpu ierīcēm; visas iekštelpu ierīces var vadīt individuāli, un tās nav jāuzstāda vienā telpā vai vienā laikā
  • Izvēloties izstrādājumu, kurā izmantots aukstumaģents R-32, tiek par 68 % samazināta negatīvā ietekme uz vidi, salīdzinot ar iekārtām, kurās izmantots aukstumaģents R-410A, un panākts zemāks enerģijas patēriņš, pateicoties šādu izstrādājumu augstajai energoefektivitātei
  • Var pievienot dažādu veidu iekštelpu ierīces: piemēram, pie sienas uzstādāma ierīce, pie griestiem uzstādāma stūra kasete, pie griestiem paslēpjama ierīce
  • Vidējs ārējais statiskais spiediens – līdz 40 Pa – atvieglo ierīces izmantošanu ar dažāda garuma pielāgojamiem gaisa kanāliem
  • Āra ierīces tiek uzstādītas ar šūpojošos kompresoru, kura priekšrocības ir nelielais troksnis un augsta energoefektivitāte.
  • Paredzēta izmantošanai tikai apvienojumā ar vairākām āra ierīcēm
  • Samazināts enerģijas patēriņš, pateicoties līdzstrāvas ventilatora motoram

Leguvumi

  • Pārveidotājs

    Pārveidotājs

    Pārveidotāja kompresori pastāvīgi noregulē kompresora ātrumu pēc faktiskā pieprasījuma. Pateicoties mazākam iedarbināšanu un apturēšanu, kas patērē vairāk strāvas, skaitam, samazinās enerģijas patēriņš (līdz 30 %) un temperatūras ir stabilākas.

  • Tikai ventilators

    Tikai ventilators

    Ierīci var izmantot kā ventilatoru, kas pūš gaisu bez dzesēšanas vai apsildes.

  • Vairākmodeļu pielietojums

    Vairākmodeļu pielietojums

    Pie vienas āra ierīces var pievienot līdz 5 iekštelpu ierīcēm (pat ar dažādu jaudu). Visas iekštelpu ierīces var individuāli izmantot vienā sildīšanas vai dzesēšanas režīmā.

  • Ventilatora ātruma soļi

    Ventilatora ātruma soļi (3 soļi)

    Var atlasīt līdz norādītajam ventilatora ātrumu skaitam.

  • Žāvēšanas programma

    Žāvēšanas programma

    Ļauj pazemināt mitruma līmeni, nemainot telpas temperatūru.

  • Gaisa filtrs

    Gaisa filtrs

    Likvidē gaisā esošās putekļu daļiņas, lai nodrošinātu pastāvīgu tīra gaisa padevi.

  • Nedēļas taimeris

    Nedēļas taimeris

    Var iestatīt, lai apsildi vai dzesēšanu sāktu jebkurā dienas vai nedēļas laikā.

  • 24 stundu taimeris

    24 stundu taimeris

    Var iestatīt, lai darbība tiktu sākta jebkurā laikā 24 stundu periodā.

  • Infrasarkanā tālvadība

    Infrasarkanā tālvadība

    Palaiž, aptur un regulē gaisa kondicionieri no atstatuma.

  • Vadu tālvadība

    Vadu tālvadība

    Palaiž, aptur un regulē gaisa kondicionieri.

  • Centralizēta vadība

    Centralizēta vadība

    No viena centrālā punkta palaiž, aptur un regulē vairākus gaisa kondicionierus.

  • Automātiskā restartēšana

    Automātiskā restartēšana

    Pēc strāvas padeves kļūmes ierīce tiek automātiski restartēta ar sākotnējiem iestatījumiem.

  • Pašdiagnoze

    Pašdiagnoze

    Vienkāršo apkopi, norādot uz sistēmas kļūmēm vai darbības anomālijām.

Dokumentācija

Lejupielādēt valodu

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?