Skip to main content
Vadības skapis gaisa apstrādes sistēmām

EKEQ

EKEQ

Izstrādājumu iezīmes

  • Plašais ierīču klāsts piedāvā maksimālo izmantošanas potenciālu un elastīgas kontroles opcijas
  • Sistēma nodrošina optimizētus gaisa apstākļus, piemēram, svaiga gaisa un mitruma kontroli, un to var izmantot nelielās noliktavās, izstāžu zālēs un birojos.
  • Plašas vadības iespējas: vadība w: Darbderīga gaisa temperatūras regulēšana, izmantojot jebkādu DDC kontrolleri; vadība x: Precīza gaisa temperatūras regulēšana, kurai nepieciešams iepriekš ieprogrammēts DDC kontrolleris (speciālām lietojuma jomām); vadība y: Aukstumaģenta temperatūras regulēšana, izmantojot Daikin vadības ierīci (nav nepieciešams DDC kontrolleris); vadība z: Gaisa temperatūras regulēšana, izmantojot Daikin vadības ierīci (nav nepieciešams DDC kontrolleris);
  • Katrai kombinācijai ir nepieciešama kontroles kārba un izplešanās vārsta komplekts, kā arī gaisa apstrādes ierīce
  • Abi opciju komplekti ir izstrādātas uzstādīšanai telpās un ārā, un tās var uzstādīt pie sienas.

Dokumentācija

Lejupielādēt valodu

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?