Griestos iebūvējama ierīce ar augstu ESP

FDA-A

ESP līdz pat 250 Pa; ideāli piemērota lielām telpām

FDA-A

Izstrādājumu iezīmes

  • Augsts ārējais statiskais spiediens – līdz 250 Pa – ļauj izmantot garu kanālu un restu sistēmu
  • Apvienojumā ar R-32 Bluevolution tehnoloģiju samazina negatīvo ietekmi uz vidi par 68 %, salīdzinot ar iekārtām, kurās izmantots aukstumaģents R-410A, un, pateicoties augstajai energoefektivitātei, tiešā veidā samazina enerģijas patēriņu, kā arī pat par 16 % samazina aukstumaģenta daudzumu.
  • Iespēja mainīt ESP, izmantojot ar vadu pievienoto tālvadības pulti, ļauj optimizēt gaisa padeves apjomu
  • Diskrēti apslēpta griestos: redzamas tikai gaisa iesūkšanas un izpūtes restes
  • Līdz 26,4 kW apsildes režīmā
  • Vienots iekštelpu ierīču klāsts aukstumaģentam R-32 un R-410A
  • Iebūvēts drenāžas sūknis (625 mm) uzlabo pielāgojamību un uzstādīšanas ātrumu (standarta komplektācijā iekārtai FDA125, izvēles aprīkojums iekārtai FDA200-250)
  • Standarta komplektācijā iekļautais izsūkšanas filts atvieglo uzstādīšanu

Tehniskā informācija

Dokumentācija