Bezvadu tālvadības pults

EKRTR

Istabas termostats atvieglotai iekštelpu temperatūras regulēšanai

EKRTR

Izstrādājumu iezīmes

 • Vienkārša un ērta iekštelpu temperatūras regulēšana nodrošina ideālu komfortu un energoefektivitāti
 • Bezvadu telpas termostats
 • Apsildes un dzesēšanas režīms ar dzesēšanas režīma deaktivizācijas iespēju, ja tas nav nepieciešams
 • Komforta funkcijas režīms aktivizē programmētos temperatūras līmeņus, kas paredzēti mājai, kura ir aizņemta dienas laikā; noklusētie iestatījuma punkti ir 21 °C sildīšanas režīmā un 24 °C dzesēšanas režīmā, un tos var mainīt lietotājs
 • Samazinātās funkcijas režīms aktivizē ieprogrammētos temperatūras līmeņus periodiem, kuros māja nav apdzīvota, vai naktī; noklusētie iestatījuma punkti ir 17 °C sildīšanas un 28 °C dzesēšanas režīmā, un tos var mainīt lietotājs
 • Ieplānotas darbības režīms: izmanto taimeri, lai ieplānotu sildīšanas un dzesēšanas iestatījuma punktus visai dienai; dienai var ieplānot līdz 12 iestatījuma punktiem; atlasītie iestatījuma punkti tiks automātiski aktivizēti ieplānotajā laikā
 • Izslēgšanas funkcija: izslēdz sistēmu; tomēr aizsardzība pret sasalšanu paliek aktivizēta (pēc noklusējuma iestatīta uz 4 °C).
 • Iestatījuma punkta ierobežojums iestata augšējos un apakšējos iestatījuma punkta ierobežojumus, kuru ietvaros lietotājs var ieprogrammēt nepieciešamos komforta līmeņus, un to var modificēt tikai uzstādītājs
 • Brīvdienu darbības režīms: paredzēts mazākam iestatījumam un energoefektīvam iestatījumam, kad māja ilgāku laiku nav apdzīvota. Noklusētie iestatījuma punkti ir 14 °C apsildei un 30 °C dzesēšanai.
 • Galapunkta izmaiņu skaits: 12/dienā
 • Taustiņu bloķēšanas funkcija: var bloķēt istabas termostata taustiņus

Tehniskā informācija

Dokumentācija

Lietošanas rokasgrāmatas
Lejupielādēt valodu

Diemžēl mums neizdevās atrast nevienu dokumentu šajā kategorijā.

Atbilstības deklarācija
Lejupielādēt valodu

Diemžēl mums neizdevās atrast nevienu dokumentu šajā kategorijā.