Vadības skapis gaisa apstrādes sistēmām

EKEQ

EKEQ

Izstrādājumu iezīmes

  • Plašais ierīču klāsts piedāvā maksimālo izmantošanas potenciālu un elastīgas kontroles opcijas
  • Sistēma nodrošina optimizētus gaisa apstākļus, piemēram, svaiga gaisa un mitruma kontroli, un to var izmantot nelielās noliktavās, izstāžu zālēs un birojos.
  • Plašas vadības iespējas: vadība w: Darbderīga gaisa temperatūras regulēšana, izmantojot jebkādu DDC kontrolleri; vadība x: Precīza gaisa temperatūras regulēšana, kurai nepieciešams iepriekš ieprogrammēts DDC kontrolleris (speciālām lietojuma jomām); vadība y: Aukstumaģenta temperatūras regulēšana, izmantojot Daikin vadības ierīci (nav nepieciešams DDC kontrolleris); vadība z: Gaisa temperatūras regulēšana, izmantojot Daikin vadības ierīci (nav nepieciešams DDC kontrolleris);
  • Katrai kombinācijai ir nepieciešama kontroles kārba un izplešanās vārsta komplekts, kā arī gaisa apstrādes ierīce
  • Abi opciju komplekti ir izstrādātas uzstādīšanai telpās un ārā, un tās var uzstādīt pie sienas.

Dokumentācija