Specifikāciju tabula: ADEQ-C / ARXS-L3

ADEQ35C2VEB / ARXS35L3V1B
Dzesēšanas jauda Nom. kW 3.40 (1)
Apsildes jauda Nom. kW 4.00 (1)
Notes (1) - Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda
  (2) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES
  (3) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu
  (4) - Minimālā Ssc (=īssavienojuma strāva) vērtība: Iekārtas atbilstība ar EN 61000-3-2
  (5) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā
  (6) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes