EWAQ080G-XR EWAQ105G-XR EWAQ090G-XR EWAQ130G-XR EWAQ115G-XR EWAQ150G-XR
Dzesēšanas jauda Nom. kW 75.95 100.3 86 124.8 110.5 140.8
  Nomināls kW 75.95 100.3 86 124.8 110.5 140.8
Capacity control Method   Staged Staged Staged Staged Staged Staged
  Minimālā jauda % 50 50 44 44 44 43
Jaudas izlietojums Dzesēšana Nom. kW 26.4 34.66 29.91 43.32 39.02 49.84
EER 2.877 2.894 2.875 2.88 2.832 2.825
ESEER 4.18 4.27 4.29 4.21 4.31 4.33
IPLV 4.85 4.93 4.99 4.89 4.99 5.03
SEER 3.847 4.25 4.01 4.319 4.118 4.087
Izmēri Ierīce Dziļums mm 2,680 3,200 3,200 3,800 3,200 3,800
    Augstums mm 1,800 1,800 1,800 1,820 1,800 1,820
    Platums mm 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195
Svars Darbības svars kg 774 1,032 890 1,132 1,070 1,174
  Ierīce kg 764 1,017 880 1,116 1,054 1,153
Korpuss Colour   Ziloņkaula balts Ziloņkaula balts Ziloņkaula balts Ziloņkaula balts Ziloņkaula balts Ziloņkaula balts
  Materiāls   Galvanizēta un krāsota tērauda loksne Galvanizēta un krāsota tērauda loksne Galvanizēta un krāsota tērauda loksne Galvanizēta un krāsota tērauda loksne Galvanizēta un krāsota tērauda loksne Galvanizēta un krāsota tērauda loksne
Ūdens siltummainis Type   Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger
  Ūdens caurplūde Dzesēšana Nom. l/s 3.6 4.8 4.1 6 5.3 6.7
  Ūdens spiediena kritums Dzesēšana Nom. kPa 23.3 18.4 29.6 23 17.8 18.4
  Ūdens daudzums l 5.58 4.86 4.86 5.6 5.6 8.1
  Izolācijas materiāls   Slēgtās poras Slēgtās poras Slēgtās poras Slēgtās poras Slēgtās poras Slēgtās poras
Gaisa siltuma mainītājs Type   Mikrokanāls Mikrokanāls Mikrokanāls Mikrokanāls Mikrokanāls Mikrokanāls
Siltuma apmainītājs Iekštelpu puse   ūdens ūdens ūdens ūdens ūdens ūdens
  Outdoor side   gaiss gaiss gaiss gaiss gaiss gaiss
Ventilators Daudzums   6 8 6 10 8 10
  Veids   Tiešais dzineklis Tiešais dzineklis Tiešais dzineklis Tiešais dzineklis Tiešais dzineklis Tiešais dzineklis
  Gaisa plūsmas ātrums Nom. l/s 6,787 9,023 7,356 11,309 9,023 11,309
    Dzesēšana Rated m³/h 24,022.68 32,024.1 26,510.07 40,037.13 32,024.1 40,037.13
  Diametrs mm 450 450 450 450 450 450
  Ātrums apgr./min. 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108
Ventilatora motors Piedziņa   DOL DOL DOL DOL DOL DOL
  Ievade Dzesēšana W 2,040 2,720 2,040 3,400 2,720 3,400
Kompresors Daudzums   2 2 2 2 2 2
  Type   Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression
  Driver   Elektrisks motors Elektrisks motors Elektrisks motors Elektrisks motors Elektrisks motors Elektrisks motors
  Eļļa Uzlādes apjoms l 6.76 9.34 8.05 13.6 11.47 13.6
Darbības amplitūda Gaisa puse Dzesēšana Maks. °CDB 45 45 45 45 45 45
      Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Ūdens puse Dzesēšana Maks. °CDB 15 15 15 15 15 15
      Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10
Skaņas jaudas līmenis Dzesēšana Nom. dBA 80 84 82 86 86 86
Skaņas spiediena līmenis Dzesēšana Nom. dBA 62 66 65 67 68 67
Refrigerant Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088
  Shēmas Daudzums   1 1 1 1 1 1
  Uzlāde kg 9.1 13.1 12.7 16.1 13.2 15
Aukstumaģenta audzums Uz kontūru TCO2Eq 19 27.3 26.5 33.6 27.6 31.3
Cauruļvadu savienojumi Evaporator water inlet/outlet (OD)   2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2
Telpas dzesēšana Nosacījums A 35 °C Pdc kW 76.0 100.3 86.0 124.8 110.5 140.8
    EERd   2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8
  Nosacījums B 30 °C Pdc kW 56.2 74.4 60.1 95.0 75.5 100.5
    EERd   3.9 4.1 4.2 4.0 4.1 4.0
  Nosacījums C 25 °C Pdc kW 35.7 47.1 40.4 58.7 51.9 66.2
    EERd   4.8 5.1 4.7 5.2 4.9 4.7
  Nosacījums D 20 °C Pdc kW 16.0 21.1 18.1 26.2 23.2 29.6
    EERd   4.8 5.5 5.0 5.5 5.1 4.9
  ηs,c % 150.9 167.0 157.4 169.8 161.7 160.5
Vispārēji Piegādātāja/ražotāja dati Name and address   Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy
LW(A) Skaņas jaudas līmenis (saskaņā ar EN14825) dB(A) 80 84 82 86 86 86
Dzesēšana Cdc (degradējošā dzesēšana)   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Izmantoti standarta vērtības apstākļi Pielietojums vidējā temperatūrā Pielietojums vidējā temperatūrā Pielietojums vidējā temperatūrā Pielietojums vidējā temperatūrā Pielietojums vidējā temperatūrā Pielietojums vidējā temperatūrā
Enerģijas patēriņš, kad izslēgts aktīvais režīms Crankcase heater mode PCK W 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
  Izslēgtais režīms POFF W 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Gaidīšanas režīms Dzesēšana PSB W 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
  Režīms — termostats ir izslēgts PTO Dzesēšana W 0.136 0.156 0.136 0.156 0.156 0.156
Power supply Fāze   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
  Spriegums V 400 400 400 400 400 400
  Sprieguma amplitūda Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Maks. % 10 10 10 10 10 10
Ierīce Palaides strāva Maks. A 213 272 264 329 319 367
  Darba strāva Dzesēšana Nom. A 54 63 58 78 71 90
    Maks. A 70 83 75 101 91 116
  Maks. ierīces strāva vadu lielumam A 77 91 83 111 100 128
Ventilatori Nominālā nepārtrauktā strāva (RLA) A 6 8 6 10 8 10
Kompresors Fāze   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Spriegums V 400 400 400 400 400 400
  Sprieguma amplitūda Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Maks. % 10 10 10 10 10 10
  Maksimālā nepārtrauktā strāva A 62 73 67 89 81 104
  Uzsākšanas metode   Tieši uz līnijas Tieši uz līnijas Tieši uz līnijas Tieši uz līnijas Tieši uz līnijas Tieši uz līnijas
Notes Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība. Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība. Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība. Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība. Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība. Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.
  Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu
  Šķidrums: Ūdens Šķidrums: Ūdens Šķidrums: Ūdens Šķidrums: Ūdens Šķidrums: Ūdens Šķidrums: Ūdens
  Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS). Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS). Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS). Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS). Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS). Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).
  Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm. Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm. Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm. Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm. Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm. Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.
  Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās. Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās. Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās. Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās. Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās. Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.
  Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva. Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva. Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva. Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva. Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva. Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.
  Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva. Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva. Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva. Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva. Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva. Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.
  Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva
  Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums. Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums. Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums. Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums. Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums. Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.
  Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1 Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1 Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1 Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1 Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1 Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1
  Ierīču veiktspēja attiecas uz ideāliem ekspluatācijas apstākļiem, kurus var radīt laboratorijas testēšanas vidē saskaņā ar atzītiem nozares standartiem (piem., EN14511) Ierīču veiktspēja attiecas uz ideāliem ekspluatācijas apstākļiem, kurus var radīt laboratorijas testēšanas vidē saskaņā ar atzītiem nozares standartiem (piem., EN14511) Ierīču veiktspēja attiecas uz ideāliem ekspluatācijas apstākļiem, kurus var radīt laboratorijas testēšanas vidē saskaņā ar atzītiem nozares standartiem (piem., EN14511) Ierīču veiktspēja attiecas uz ideāliem ekspluatācijas apstākļiem, kurus var radīt laboratorijas testēšanas vidē saskaņā ar atzītiem nozares standartiem (piem., EN14511) Ierīču veiktspēja attiecas uz ideāliem ekspluatācijas apstākļiem, kurus var radīt laboratorijas testēšanas vidē saskaņā ar atzītiem nozares standartiem (piem., EN14511) Ierīču veiktspēja attiecas uz ideāliem ekspluatācijas apstākļiem, kurus var radīt laboratorijas testēšanas vidē saskaņā ar atzītiem nozares standartiem (piem., EN14511)
  Svara un izmēru dati ir indikatīvi; konkrētas vērtības meklējiet rūpnīcas izdotajos sertificētajos rasējumos Svara un izmēru dati ir indikatīvi; konkrētas vērtības meklējiet rūpnīcas izdotajos sertificētajos rasējumos Svara un izmēru dati ir indikatīvi; konkrētas vērtības meklējiet rūpnīcas izdotajos sertificētajos rasējumos Svara un izmēru dati ir indikatīvi; konkrētas vērtības meklējiet rūpnīcas izdotajos sertificētajos rasējumos Svara un izmēru dati ir indikatīvi; konkrētas vērtības meklējiet rūpnīcas izdotajos sertificētajos rasējumos Svara un izmēru dati ir indikatīvi; konkrētas vērtības meklējiet rūpnīcas izdotajos sertificētajos rasējumos
  Konkrētu informāciju par papildu aprīkojumu meklējiet datu grāmatiņas sadaļā par papildu aprīkojumu Konkrētu informāciju par papildu aprīkojumu meklējiet datu grāmatiņas sadaļā par papildu aprīkojumu Konkrētu informāciju par papildu aprīkojumu meklējiet datu grāmatiņas sadaļā par papildu aprīkojumu Konkrētu informāciju par papildu aprīkojumu meklējiet datu grāmatiņas sadaļā par papildu aprīkojumu Konkrētu informāciju par papildu aprīkojumu meklējiet datu grāmatiņas sadaļā par papildu aprīkojumu Konkrētu informāciju par papildu aprīkojumu meklējiet datu grāmatiņas sadaļā par papildu aprīkojumu