EHVH04S18CB3V / ERLQ004CAV3 EHVH08S18CB3V / ERLQ006CAV3 EHVH08S26CB9W / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CB3V / ERLQ008CAV3 EHVH08S26CB9W / ERLQ008CAV3
Apsildes jauda Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2)
  Maks. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2)
Jaudas izlietojums Apsilde Nom. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)
Sūknis Nominālā ESP ierīce Apsilde kPa 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6)
Ūdens puses siltuma mainītājs Ūdens plūsmas ātrums Apsilde Nom. l/min. 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 21.2 (5), 19.8 (6)
Vispārēji Piegādātāja/ražotāja dati Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Nosaukums vai prečzīme   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Izstrādājuma apraksts Gaiss-ūdens siltumsūknis   Jā Jā Jā Jā Jā
    Sālsūdens-ūdens siltumsūknis   Nē Nē Nē Nē Nē
    Siltumsūkņa kombinētais sildītājs   Jā Jā Jā Jā Jā
    Zemas temperatūras siltumsūknis   Nē Nē Nē Nē Nē
    Integrēts papildu sildītājs   Jā Jā Jā Jā Jā
    Ūdens-ūdens siltumsūknis   Nē Nē Nē Nē Nē
  LW(A) skaņas jaudas līmenis (saskaņā ar EN14825) Iekštelpu dB(A) 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
LW(A) skaņas jaudas līmenis (saskaņā ar EN14825) Āra dB(A) 61.0 62.0 62.0 62.0 62.0
Skaņas nosacījums Ekodizaina un enerģijas marķējums Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem
Tank Name   180 l nerūsošā tērauda mājsaimniecības karstā ūdens tvertne        
Telpu apsilde - vispārēji Gaiss-ūdens ierīce Nominālā gaisa caurplūde (āra) m³/h 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820
  Sālsūdens/ūdens-ūdens ierīce Nominālā ūdens/sālsūdens caurplūde m³/h   0.00   0.00 0.00
  Cits Jaudas regulēšana   Invertors Invertors Invertors Invertors Invertors
    Cdh (apsildes pazeminājums)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (kartera sildītāja režīms) kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    ƒPoff (režīms „Izslēgts”) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080
    Psb (gaidstāves režīms) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080
    Pto (termostats izslēgts) kW 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080 0.0080
  Integrētais papildu sildītājs NOx emisija mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 3.00 3.00 3.00 9.00
    Pievadītās enerģija veids   Elektrisks Elektrisks Elektrisks Elektrisks Elektrisks
Mājsaimniecības karstā ūdens uzsildīšana Vispārēji Deklarētais slodzes grafiks   L L XL L XL
    Funkcija ūdens uzsildīšanas fiksēšanai maza pieprasījuma periodos   Jā Jā Jā Jā Jā
  Mērens klimats AEC (gada elektroenerģijas patēriņš) kWh 1,080 1,190 1,870 1,190 1,870
    AFC (gada kurināmā patēriņš) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (water heating efficiency) % 95.0 86.4 90.0 86.4 90.0
    Qelec (dienas elektroenerģijas patēriņš) kWh 4.93 5.43 8.50 5.43 8.50
    Qfuel (dienas kurināmā patēriņš) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase   A A A A A
  Auksts klimats AEC (gada elektroenerģijas patēriņš) kWh 1,220 1,330 2,040 1,330 2,040
    AFC (gada kurināmā patēriņš) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (ūdens uzsildīšanas efektivitāte) % 84.0 77.5 83.0 77.5 83.0
    Qelec (dienas elektroenerģijas patēriņš) kWh 5.55 6.05 9.26 6.05 9.26
    Qfuel (dienas kurināmā patēriņš) kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Silts klimats AEC (gada elektroenerģijas patēriņš) kWh 966 1,120 1,780 1,120 1,780
    AFC (gada kurināmā patēriņš) Gj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (ūdens uzsildīšanas efektivitāte) % 106 91.8 94.0 91.8 94.0
    Qelec (dienas elektroenerģijas patēriņš) kWh 4.39 5.10 8.11 5.10 8.11
Telpu apsilde Mērena klimata ūdens izplūde 55°C Vispārēji SCOP   3.20 3.22 3.22 3.20 3.20
      Gada enerģijas patēriņš kWh 2,360 3,370 3,370 4,100 4,100
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) % 125 126 126 125 125
      Noteikts pie -10°C kW 3.70 5.30 5.30 6.40 6.40
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj 8.48 12.1 12.1 14.8 14.8
      Telpu apsildes sezonas efekt. klase   A++ A++ A++ A++ A++
    A apstākļi (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03 2.02 2.02 1.98 1.98
      Pdh kW 3.36 4.56 4.56 5.50 5.50
      PERd % 81.2 80.8 80.8 79.2 79.2
    B apstākļi (2°CDB/1°CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   1.00 0.990 0.990 1.00 1.00
      COPd   3.08 3.17 3.17 3.17 3.17
      Pdh kW 2.00 3.43 3.43 3.43 3.43
      PERd % 123 127 127 127 127
    C apstākļi (7°CDB/6 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   0.990 0.990 0.990 0.990 0.990
      COPd   4.27 4.20 4.20 4.20 4.20
      Pdh kW 2.77 3.51 3.51 3.50 3.50
      PERd % 171 168 168 168 168
    D apstākļi (12 CDB/11 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   0.990 0.990 0.990 0.990 0.990
      COPd   6.33 5.82 5.82 5.82 5.82
      Pdh kW 2.65 3.28 3.28 3.28 3.28
      PERd % 253 233 233 233 233
    Tol (faktiskā termoizturība) COPd   1.80 1.74 1.74 1.74 1.74
      Pdh kW 3.76 3.10 3.10 3.10 3.10
      PERd % 72.0 69.6 69.6 69.6 69.6
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Nominālās siltuma atdeves papildu jauda Psup (pie Tdesign -10°C) kW 0.00 2.20 2.20 3.30 3.30
    Tbiv (divvērtīgā temperatūra) COPd   1.80 1.87 1.87 1.98 1.98
      Pdh kW 3.76 4.90 4.90 5.50 5.50
      PERd % 72.0 74.8 74.8 79.2 79.2
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -8.00 -7.00 -7.00
  Auksta klimata ūdens izplūde 55°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh 2,130 2,310 2,310 3,090 3,090
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) % 107 107 107 110 110
      Noteikts pie -22°C kW 2.39 2.60 2.60 3.56 3.56
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj 7.68 8.30 8.30 11.1 11.1
  Silta klimata ūdens izplūde 55°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh 1,170 1,490 1,490 1,840 1,840
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) % 186 182 182 178 178
      Noteikts pie 2°C kW 4.27 5.30 5.30 6.36 6.36
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj 4.20 5.37 5.37 6.62 6.62
  Mērena klimata ūdens izplūde 35°C Vispārēji SCOP   4.52 4.29 4.29 4.34 4.34
      Gada enerģijas patēriņš kWh 1,980 2,540 2,540 3,490 3,490
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) % 178 169 169 171 171
      Noteikts pie -10°C kW 4.40 5.34 5.34 7.40 7.40
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj 7.13 9.14 9.14 12.6 12.6
      Telpu apsildes sezonas efekt. klase   A++ A++ A++ A++ A++
    A apstākļi (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.01 2.69 2.69 2.69 2.69
      Pdh kW 4.01 4.72 4.72 6.68 6.68
      PERd % 120 108 108 108 108
    B apstākļi (2°CDB/1°CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   1.00 0.990 0.990 1.00 1.00
      COPd   4.41 4.24 4.24 4.24 4.24
      Pdh kW 2.40 3.90 3.90 3.90 3.90
      PERd % 176 170 170 170 170
    C apstākļi (7°CDB/6 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   0.980 0.980 0.980 1.00 1.00
      COPd   5.85 5.75 5.75 5.75 5.75
      Pdh kW 1.70 2.59 2.59 2.59 2.59
      PERd % 234 230 230 230 230
    D apstākļi (12 CDB/11 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   0.980 0.980 0.980 0.980 0.980
      COPd   7.71 7.27 7.27 7.27 7.27
      Pdh kW 2.04 2.61 2.61 2.61 2.61
      PERd % 308 291 291 291 291
    Tol (faktiskā termoizturība) COPd   2.61 2.29 2.29 2.29 2.29
      Pdh kW 4.36 4.70 4.70 6.81 6.81
      PERd % 104 91.6 91.6 91.6 91.6
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    G apstākļi (-15°CDB/-) COPd   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Pdh kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      PERd % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Tbiv (divvērtīgā temperatūra) COPd   2.61 2.47 2.47 2.47 2.47
      Pdh kW 4.36 4.93 4.93 7.14 7.14
      PERd % 104 98.8 98.8 98.8 98.8
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -8.00 -8.00 -8.00
    Nominālās siltuma atdeves papildu jauda Psup (pie Tdesign -10°C) kW 0.040 0.640 0.640 0.590 0.590
Notes 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C)
  Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C)
  Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)