EHVH04S18CB3V / ERLQ004CAV3 EHVH08S26CB9W / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CB3V / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CB3V / ERLQ008CAV3 EHVH08S26CB9W / ERLQ008CAV3 EHVH11S18CB3V / ERLQ011CAV3 EHVH11S26CB9W / ERLQ011CAV3 EHVH16S18CB3V / ERLQ014CAV3 EHVH16S26CB9W / ERLQ014CAV3 EHVH16S26CB9W / ERLQ016CAV3 EHVH16S18CB3V / ERLQ016CAV3
Apsildes jauda Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)            
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Maks. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Jaudas izlietojums Apsilde Nom. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Maks. kW           3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
Sūknis Nominālā ESP ierīce Apsilde kPa 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 34.2 (7), 35.9 (8) 34.2 (7), 35.9 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 26.8 (7), 36.3 (8) 26.8 (7), 36.3 (8)
Ūdens puses siltuma mainītājs Ūdens plūsmas ātrums Apsilde Nom. l/min. 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
Vispārēji Piegādātāja/ražotāja dati Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Nosaukums vai prečzīme   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Izstrādājuma apraksts Gaiss-ūdens siltumsūknis   Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā
    Sālsūdens-ūdens siltumsūknis   Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē
    Siltumsūkņa kombinētais sildītājs   Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā
    Zemas temperatūras siltumsūknis   Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē
    Integrēts papildu sildītājs   Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā
    Ūdens-ūdens siltumsūknis   Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē
  LW(A) skaņas jaudas līmenis (saskaņā ar EN14825) Iekštelpu dB(A) 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) skaņas jaudas līmenis (saskaņā ar EN14825) Āra dB(A) 61.0 62.0 62.0 62.0 62.0 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Skaņas nosacījums Ekodizaina un enerģijas marķējums Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem
Tank Name   180 l nerūsošā tērauda mājsaimniecības karstā ūdens tvertne         180 l nerūsošā tērauda mājsaimniecības karstā ūdens tvertne 260 l nerūsošā tērauda mājsaimniecības karstā ūdens tvertne 180 l nerūsošā tērauda mājsaimniecības karstā ūdens tvertne 260 l nerūsošā tērauda mājsaimniecības karstā ūdens tvertne 260 l nerūsošā tērauda mājsaimniecības karstā ūdens tvertne 180 l nerūsošā tērauda mājsaimniecības karstā ūdens tvertne
Telpu apsilde - vispārēji Gaiss-ūdens ierīce Nominālā gaisa caurplūde (āra) m³/h 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Sālsūdens/ūdens-ūdens ierīce Nominālā ūdens/sālsūdens caurplūde m³/h     0.00 0.00 0.00            
  Cits Jaudas regulēšana   Invertors Invertors Invertors Invertors Invertors Invertors Invertors Invertors Invertors Invertors Invertors
    Cdh (apsildes pazeminājums)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (kartera sildītāja režīms) kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    ƒPoff (režīms „Izslēgts”) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (gaidstāves režīms) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (termostats izslēgts) kW 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080 0.0080 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Integrētais papildu sildītājs NOx emisija mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 3.00 3.00 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 9.00 9.00 3.00
    Pievadītās enerģija veids   Elektrisks Elektrisks Elektrisks Elektrisks Elektrisks Elektrisks Elektrisks Elektrisks Elektrisks Elektrisks Elektrisks
Mājsaimniecības karstā ūdens uzsildīšana Vispārēji Deklarētais slodzes grafiks   L XL L L XL L XL L XL XL L
    Funkcija ūdens uzsildīšanas fiksēšanai maza pieprasījuma periodos   Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā
  Mērens klimats AEC (gada elektroenerģijas patēriņš) kWh 1,080 1,870 1,190 1,190 1,870 1,170 1,720 1,170 1,720 1,720 1,170
    AFC (gada kurināmā patēriņš) Gj   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Ƞwh (water heating efficiency) % 95.0 90.0 86.4 86.4 90.0 87.4 97.7 87.4 97.7 97.7 87.4
    Qelec (dienas elektroenerģijas patēriņš) kWh 4.93 8.50 5.43 5.43 8.50 5.32 7.83 5.32 7.83 7.83 5.32
    Qfuel (dienas kurināmā patēriņš) kWh   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase   A A A A A A A A A A A
  Auksts klimats AEC (gada elektroenerģijas patēriņš) kWh 1,220 2,040 1,330 1,330 2,040 1,340 1,980 1,340 1,980 1,980 1,340
    AFC (gada kurināmā patēriņš) Gj   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Ƞwh (ūdens uzsildīšanas efektivitāte) % 84.0 83.0 77.5 77.5 83.0 76.6 85.1 76.6 85.1 85.1 76.6
    Qelec (dienas elektroenerģijas patēriņš) kWh 5.55 9.26 6.05 6.05 9.26 6.08 8.99 6.08 8.99 8.99 6.08
    Qfuel (dienas kurināmā patēriņš) kWh   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
  Silts klimats AEC (gada elektroenerģijas patēriņš) kWh 966 1,780 1,120 1,120 1,780 1,110 1,630 1,110 1,630 1,630 1,110
    AFC (gada kurināmā patēriņš) Gj   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Ƞwh (ūdens uzsildīšanas efektivitāte) % 106 94.0 91.8 91.8 94.0 92.3 103 92.3 103 103 92.3
    Qelec (dienas elektroenerģijas patēriņš) kWh 4.39 8.11 5.10 5.10 8.11 5.04 7.40 5.04 7.40 7.40 5.04
    Qfuel (dienas kurināmā patēriņš) kWh           0.00 0.00        
Telpu apsilde Mērena klimata ūdens izplūde 55°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh 2,360   3,370         7,900 7,900 8,970 8,970
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) % 125   126         123 123 119 119
      Noteikts pie -10°C kW 3.70   5.30         12.7 12.7 13.9 13.9
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj 8.48   12.1         28.4 28.4 32.3 32.3
      SCOP   3.20   3.22         3.16 3.16 3.06 3.06
      Telpu apsildes sezonas efekt. klase   A++   A++         A+ A+ A+ A+
    A apstākļi (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   1.00   1.00         1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03   2.02         1.76 1.76 1.78 1.78
      Pdh kW 3.36   4.56         9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd % 81.2   80.8         70.4 70.4 71.2 71.2
    B apstākļi (2°CDB/1°CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   1.00   0.990         1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.08   3.17         3.55 3.55 3.12 3.12
      Pdh kW 2.00   3.43         6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd % 123   127         142 142 125 125
    C apstākļi (7°CDB/6 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   0.990   0.990         0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd   4.27   4.20         4.22 4.22 4.40 4.40
      Pdh kW 2.77   3.51         4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd % 171   168         169 169 176 176
    D apstākļi (12 CDB/11 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   0.990   0.990         0.940 0.940 0.930 0.930
      COPd   6.33   5.82         5.44 5.44 6.36 6.36
      Pdh kW 2.65   3.28         5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd % 253   233         218 218 254 254
    Tol (faktiskā termoizturība) COPd   1.80   1.74         1.75 1.75 1.71 1.71
      Pdh kW 3.76   3.10         12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd % 72.0   69.6         70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C -10.0   -10.0         -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0   55.0         55.0 55.0 55.0 55.0
    Nominālās siltuma atdeves papildu jauda Psup (pie Tdesign -10°C) kW 0.00   2.20         0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (divvērtīgā temperatūra) COPd   1.80   1.87         1.92 1.92 1.78 1.78
      Pdh kW 3.76   4.90         11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd % 72.0   74.8         76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C -10.0   -8.00         -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Auksta klimata ūdens izplūde 55°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh 2,130   2,310         7,870 7,870 8,580 8,580
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) % 107   107         95.5 95.5 98.3 98.3
      Noteikts pie -22°C kW 2.39   2.60         8.15 8.15 9.12 9.12
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj 7.68   8.30         28.3 28.3 30.9 30.9
  Silta klimata ūdens izplūde 55°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh 1,170   1,490         3,270 3,270 3,420 3,420
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) % 186   182         135 135 136 136
      Noteikts pie 2°C kW 4.27   5.30         9.84 9.84 10.3 10.3
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj 4.20   5.37         11.8 11.8 12.3 12.3
  Mērena klimata ūdens izplūde 35°C Vispārēji SCOP   4.52   4.29         3.90 3.90 3.80 3.80
      Gada enerģijas patēriņš kWh 1,980   2,540         7,250 7,250 8,270 8,270
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) % 178   169         153 153 149 149
      Noteikts pie -10°C kW 4.40   5.34         14.5 14.5 16.0 16.0
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj 7.13   9.14         26.1 26.1 29.8 29.8
      Telpu apsildes sezonas efekt. klase   A++   A++         A++ A++ A+ A+
    A apstākļi (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.01   2.69         2.63 2.63 2.33 2.33
      Pdh kW 4.01   4.72         10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd % 120   108         105 105 93.2 93.2
    B apstākļi (2°CDB/1°CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   1.00   0.990         1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   4.41   4.24         4.07 4.07 3.74 3.74
      Pdh kW 2.40   3.90         7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd % 176   170         163 163 150 150
    C apstākļi (7°CDB/6 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   0.980   0.980         1.00 1.00 0.940 0.940
      COPd   5.85   5.75         5.71 5.71 6.77 6.77
      Pdh kW 1.70   2.59         5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd % 234   230         228 228 271 271
    D apstākļi (12 CDB/11 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   0.980   0.980         0.930 0.930 0.920 0.920
      COPd   7.71   7.27         6.71 6.71 8.97 8.97
      Pdh kW 2.04   2.61         5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd % 308   291         268 268 359 359
    Tol (faktiskā termoizturība) COPd   2.61   2.29         2.60 2.60 2.05 2.05
      Pdh kW 4.36   4.70         12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd % 104   91.6         104 104 82.0 82.0
      TOL °C -10.0   -10.0         -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0   35.0         35.0 35.0 35.0 35.0
    G apstākļi (-15°CDB/-) COPd   0.00   0.00                
      Pdh kW 0.00   0.00                
      PERd % 0.00   0.00                
    Tbiv (divvērtīgā temperatūra) COPd   2.61   2.47         2.83 2.83 2.56 2.56
      Pdh kW 4.36   4.93         11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd % 104   98.8         113 113 102 102
      Tbiv °C -10.0   -8.00         -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
    Nominālās siltuma atdeves papildu jauda Psup (pie Tdesign -10°C) kW 0.040   0.640         1.93 1.93 4.35 4.35
  Auksta klimata ūdens izplūde 35°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh               8,170 8,170 9,050 9,050
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) %               141 141 137 137
      Noteikts pie -22°C kW               12.3 12.3 13.3 13.3
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj               29.4 29.4 32.6 32.6
  Silta klimata ūdens izplūde 35°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh               2,350 2,350 2,480 2,480
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) %               199 199 199 199
      Noteikts pie 2°C kW               10.9 10.9 11.4 11.4
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj               8.46 8.46 8.92 8.92
Notes (1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) (2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) (2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) (2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) (2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) (2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C)
  (3) - Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) 3. nosacījums: apsilde Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C 3. nosacījums: apsilde Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - 3. nosacījums: apsilde Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - 3. nosacījums: apsilde Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - 3. nosacījums: apsilde Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - 3. nosacījums: apsilde Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) 4. nosacījums: apsilde Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ 4. nosacījums: apsilde Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - 4. nosacījums: apsilde Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - 4. nosacījums: apsilde Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - 4. nosacījums: apsilde Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - 4. nosacījums: apsilde Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃
  (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C)
Telpu apsilde Mērena klimata ūdens izplūde 55°C Vispārēji SCOP     3.22   3.20 3.20 3.09 3.09        
      Gada enerģijas patēriņš kWh   3,370   4,100 4,100 6,260 6,260        
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) %   126   125 125 120 120        
      Noteikts pie -10°C kW   5.30   6.40 6.40 9.99 9.99        
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj   12.1   14.8 14.8 22.6 22.6        
      Telpu apsildes sezonas efekt. klase     A++   A++ A++ A+ A+        
    A apstākļi (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (degradējošā apsilde)     1.00   1.00 1.00 1.00 1.00        
      COPd     2.02   1.98 1.98 1.99 1.99        
      Pdh kW   4.56   5.50 5.50 8.83 8.83        
      PERd %   80.8   79.2 79.2 79.6 79.6        
    B apstākļi (2°CDB/1°CWB) Cdh (degradējošā apsilde)     0.990   1.00 1.00 1.00 1.00        
      COPd     3.17   3.17 3.17 3.24 3.24        
      Pdh kW   3.43   3.43 3.43 5.28 5.28        
      PERd %   127   127 127 130 130        
    C apstākļi (7°CDB/6 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)     0.990   0.990 0.990 0.950 0.950        
      COPd     4.20   4.20 4.20 4.31 4.31        
      Pdh kW   3.51   3.50 3.50 4.47 4.47        
      PERd %   168   168 168 172 172        
    D apstākļi (12 CDB/11 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)     0.990   0.990 0.990 0.930 0.930        
      COPd     5.82   5.82 5.82 6.41 6.41        
      Pdh kW   3.28   3.28 3.28 5.37 5.37        
      PERd %   233   233 233 256 256        
    Tol (faktiskā termoizturība) COPd     1.74   1.74 1.74 1.79 1.79        
      Pdh kW   3.10   3.10 3.10 9.08 9.08        
      PERd %   69.6   69.6 69.6 71.6 71.6        
      TOL °C   -10.0   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0        
      WTOL °C   55.0   55.0 55.0 55.0 55.0        
    Nominālās siltuma atdeves papildu jauda Psup (pie Tdesign -10°C) kW   2.20   3.30 3.30 0.910 0.910        
    Tbiv (divvērtīgā temperatūra) COPd     1.87   1.98 1.98 1.99 1.99        
      Pdh kW   4.90   5.50 5.50 8.83 8.83        
      PERd %   74.8   79.2 79.2 79.6 79.6        
      Tbiv °C   -8.00   -7.00 -7.00 -7.00 -7.00        
  Auksta klimata ūdens izplūde 55°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh   2,310   3,090 3,090 6,740 6,740        
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) %   107   110 110 95.0 95.0        
      Noteikts pie -22°C kW   2.60   3.56 3.56 6.99 6.99        
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj   8.30   11.1 11.1 24.3 24.3        
  Silta klimata ūdens izplūde 55°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh   1,490   1,840 1,840 2,630 2,630        
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) %   182   178 178 125 125        
      Noteikts pie 2°C kW   5.30   6.36 6.36 7.58 7.58        
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj   5.37   6.62 6.62 9.47 9.47        
  Mērena klimata ūdens izplūde 35°C Vispārēji SCOP     4.29   4.34 4.34 3.98 3.98        
      Gada enerģijas patēriņš kWh   2,540   3,490 3,490 5,380 5,380        
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) %   169   171 171 156 156        
      Noteikts pie -10°C kW   5.34   7.40 7.40 11.2 11.2        
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj   9.14   12.6 12.6 19.4 19.4        
      Telpu apsildes sezonas efekt. klase     A++   A++ A++ A++ A++        
    A apstākļi (-7°CDB/-8°CWB) COPd     2.69   2.69 2.69 2.63 2.63        
      Pdh kW   4.72   6.68 6.68 8.88 8.88        
      PERd %   108   108 108 105 105        
    B apstākļi (2°CDB/1°CWB) Cdh (degradējošā apsilde)     0.990   1.00 1.00 1.00 1.00        
      COPd     4.24   4.24 4.24 4.05 4.05        
      Pdh kW   3.90   3.90 3.90 6.03 6.03        
      PERd %   170   170 170 162 162        
    C apstākļi (7°CDB/6 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)     0.980   1.00 1.00 0.940 0.940        
      COPd     5.75   5.75 5.75 6.77 6.77        
      Pdh kW   2.59   2.59 2.59 5.74 5.74        
      PERd %   230   230 230 271 271        
    D apstākļi (12 CDB/11 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)     0.980   0.980 0.980 0.920 0.920        
      COPd     7.27   7.27 7.27 8.97 8.97        
      Pdh kW   2.61   2.61 2.61 6.50 6.50        
      PERd %   291   291 291 359 359        
    Tol (faktiskā termoizturība) COPd     2.29   2.29 2.29 2.34 2.34        
      Pdh kW   4.70   6.81 6.81 8.76 8.76        
      PERd %   91.6   91.6 91.6 93.6 93.6        
      TOL °C   -10.0   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0        
      WTOL °C   35.0   35.0 35.0 35.0 35.0        
    G apstākļi (-15°CDB/-) COPd     0.00   0.00 0.00            
      Pdh kW   0.00   0.00 0.00            
      PERd %   0.00   0.00 0.00            
    Tbiv (divvērtīgā temperatūra) COPd     2.47   2.47 2.47 2.82 2.82        
      Pdh kW   4.93   7.14 7.14 9.09 9.09        
      PERd %   98.8   98.8 98.8 113 113        
      Tbiv °C   -8.00   -8.00 -8.00 -5.00 -5.00        
    Nominālās siltuma atdeves papildu jauda Psup (pie Tdesign -10°C) kW   0.640   0.590 0.590 2.44 2.44        
  Auksta klimata ūdens izplūde 35°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh           6,430 6,430        
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) %           148 148        
      Noteikts pie -22°C kW           10.3 10.3        
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj           23.1 23.1        
  Silta klimata ūdens izplūde 35°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh           1,950 1,950        
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) %           192 192        
      Noteikts pie 2°C kW           9.06 9.06        
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj           7.02 7.02        
Notes           DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
            DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)