Specifikāciju tabula: EHVH-CB / ERHQ-BW17

EHVH16S18CB3V / ERHQ014BAW17 EHVH16S26CB9W / ERHQ014BAW17
Apsildes jauda Nom. kW 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2)
Jaudas izlietojums Apsilde Nom. kW 3.42 (1), 4.21 (2) 3.42 (1), 4.21 (2)
COP 4.24 (1), 3.22 (2) 4.24 (1), 3.22 (2)
Sūknis Nominālā ESP ierīce Apsilde kPa 43.0 (5), 51.0 (6) 43.0 (5), 51.0 (6)
Ūdens puses siltuma mainītājs Ūdens plūsmas ātrums Apsilde Nom. l/min. 41.6 (5), 38.9 (6) 41.6 (5), 38.9 (6)
Vispārēji Piegādātāja/ražotāja dati Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Nosaukums vai prečzīme   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Izstrādājuma apraksts Gaiss-ūdens siltumsūknis   Jā Jā
    Sālsūdens-ūdens siltumsūknis   Nē Nē
    Siltumsūkņa kombinētais sildītājs   Jā Jā
    Zemas temperatūras siltumsūknis   Nē Nē
    Integrēts papildu sildītājs   Jā Jā
    Ūdens-ūdens siltumsūknis   Nē Nē
  LW(A) skaņas jaudas līmenis (saskaņā ar EN14825) Iekštelpu dB(A) 44.0 44.0
LW(A) skaņas jaudas līmenis (saskaņā ar EN14825) Āra dB(A) 64.0 64.0
Skaņas nosacījums Ekodizaina un enerģijas marķējums Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem Skaņas jauda apsildes režīmā tika mērīta saskaņā ar EN12102 atbilstīgi EN14825 nosacījumiem
Telpu apsilde - vispārēji Gaiss-ūdens ierīce Nominālā gaisa caurplūde (āra) m³/h 5,400 5,400
  Cits Cdh (apsildes pazeminājums)   1.00 1.00
    Pck (kartera sildītāja režīms) kW 0.055 0.055
    ƒPoff (režīms „Izslēgts”) kW 0.055 0.055
    Psb (gaidstāves režīms) kW 0.055 0.055
    Pto (termostats izslēgts) kW 0.057 0.057
  Integrētais papildu sildītājs NOx emisija mg/kWh 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 9.00
    Pievadītās enerģija veids   Elektrisks Elektrisks
Mājsaimniecības karstā ūdens uzsildīšana Vispārēji Deklarētais slodzes grafiks   L XL
    Funkcija ūdens uzsildīšanas fiksēšanai maza pieprasījuma periodos   Jā Jā
  Mērens klimats AEC (gada elektroenerģijas patēriņš) kWh 1,220 1,930
    AFC (gada kurināmā patēriņš) Gj 0.00 0.00
    Ƞwh (water heating efficiency) % 84.3 87.3
    Qelec (dienas elektroenerģijas patēriņš) kWh 5.54 8.76
    Qfuel (dienas kurināmā patēriņš) kWh 0.00 0.00
    Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase   A A
  Auksts klimats AEC (gada elektroenerģijas patēriņš) kWh 1,320 2,030
    AFC (gada kurināmā patēriņš) Gj 0.00 0.00
    Ƞwh (ūdens uzsildīšanas efektivitāte) % 77.8 82.7
    Qelec (dienas elektroenerģijas patēriņš) kWh 6.01 9.25
    Qfuel (dienas kurināmā patēriņš) kWh 0.00 0.00
  Silts klimats AEC (gada elektroenerģijas patēriņš) kWh 1,180 1,880
    AFC (gada kurināmā patēriņš) Gj 0.00 0.00
    Ƞwh (ūdens uzsildīšanas efektivitāte) % 87.4 89.3
    Qelec (dienas elektroenerģijas patēriņš) kWh 5.35 8.56
    Qfuel (dienas kurināmā patēriņš) kWh 0.00 0.00
Telpu apsilde Mērena klimata ūdens izplūde 55°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh 8,783 8,783
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) % 111 111
      Noteikts pie -10°C kW 12.7 12.7
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj 31.6 31.6
      SCOP   2.86 2.86
      Telpu apsildes sezonas efekt. klase   A+ A+
    A apstākļi (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   1.00 1.00
      COPd   1.91 1.91
      Pdh kW 8.64 8.64
      PERd % 76.4 76.4
    B apstākļi (2°CDB/1°CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   1.00 1.00
      COPd   3.04 3.04
      Pdh kW 7.01 7.01
      PERd % 122 122
    C apstākļi (7°CDB/6 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   1.00 1.00
      COPd   4.25 4.25
      Pdh kW 4.51 4.51
      PERd % 170 170
    D apstākļi (12 CDB/11 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   0.940 0.940
      COPd   5.49 5.49
      Pdh kW 5.26 5.26
      PERd % 220 220
    Tol (faktiskā termoizturība) COPd   1.62 1.62
      Pdh kW 7.28 7.28
      PERd % 64.8 64.8
      TOL °C -8.00 -8.00
      WTOL °C 53.0 53.0
    Nominālās siltuma atdeves papildu jauda Psup (pie Tdesign -10°C) kW 12.7 12.7
    Tbiv (divvērtīgā temperatūra) COPd   2.29 2.29
      Pdh kW 9.07 9.07
      PERd % 91.6 91.6
      Tbiv °C -3.00 -3.00
  Auksta klimata ūdens izplūde 55°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh 11,500 11,500
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) % 96.8 96.8
      Noteikts pie -22°C kW 11.9 11.9
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj 41.3 41.3
  Silta klimata ūdens izplūde 55°C Vispārēji Gada enerģijas patēriņš kWh 3,180 3,180
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) % 124 124
      Noteikts pie 2°C kW 8.84 8.84
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj 11.5 11.5
  Mērena klimata ūdens izplūde 35°C Vispārēji SCOP   3.34 3.34
      Gada enerģijas patēriņš kWh 8,530 8,530
      Ƞs (telpu apsildes sezonas efektivitāte) % 131 131
      Noteikts pie -10°C kW 14.5 14.5
      Qhe Gada enerģijas patēriņš (GCV) Gj 30.7 30.7
      Telpu apsildes sezonas efekt. klase   A+ A+
    A apstākļi (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.73 2.73
      Pdh kW 8.59 8.59
      PERd % 109 109
    B apstākļi (2°CDB/1°CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   1.00 1.00
      COPd   4.01 4.01
      Pdh kW 7.81 7.81
      PERd % 160 160
    C apstākļi (7°CDB/6 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   1.00 1.00
      COPd   4.51 4.51
      Pdh kW 5.02 5.02
      PERd % 180 180
    D apstākļi (12 CDB/11 CWB) Cdh (degradējošā apsilde)   0.950 0.950
      COPd   4.60 4.60
      Pdh kW 5.02 5.02
      PERd % 184 184
    Tol (faktiskā termoizturība) COPd   2.51 2.51
      Pdh kW 7.97 7.97
      PERd % 100 100
      TOL °C -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0
    Tbiv (divvērtīgā temperatūra) COPd   3.39 3.39
      Pdh kW 9.60 9.60
      PERd % 136 136
      Tbiv °C -1.00 -1.00
    Nominālās siltuma atdeves papildu jauda Psup (pie Tdesign -10°C) kW 6.53 6.53
Notes (1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C) (2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C)
  (3) - Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Tamb. 35°C — LWE 7°C (DT=5°C)
  (4) - Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb. 35°C — LWE 18°C (DT=5°C)
  (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)