Specifikāciju tabula: ATXM-M

ATXM20M2V1B ATXM25M2V1B ATXM35M2V1B ATXM50M2V1B
Jaudas izlietojums Dzesēšana Nom. kW 0.030 0.030 0.035 0.030
  Apsilde Nom. kW 0.025 0.025 0.025 0.032
Korpuss Colour   Balts Balts Balts Balts
Izmēri Ierīce Augstums mm 294 294 294 300
    Platums mm 811 811 811 1,040
    Dziļums mm 272 272 272 295
  Ierīce iesaiņojumā Augstums mm 350 350 350 397
    Platums mm 865 865 865 1,115
    Dziļums mm 375 375 375 377
Svars Ierīce kg 10.0 10.0 10.0 14.5
  Ierīce iesaiņojumā kg 12 12 12 17
Iepakojums Svars kg 2.0 2.0 2.0 2.5
Siltuma apmainītājs Garums mm 610 610 610 820
  Rindas Daudzums   2 2 2 2
  Ribojuma slīpums mm 1.40 1.40 1.40 1.40
  Posmi Daudzums   18 18 18 18
  Passes Quantity   2.2 2.2 2.2 6.0
  Tube type   ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
  Riba Type   ML riba (vairākžalūziju) ML riba (vairākžalūziju) ML riba (vairākžalūziju) ML riba (vairākžalūziju)
Siltuma apmainītājs 2 Garums mm 600 600 600 810
  Rindas Daudzums   1 1 1 1
  Ribojuma slīpums mm 1.40 1.40 1.40 1.40
  Posmi Daudzums   4 4 4 8
Siltuma apmainītājs 3 Garums mm       810
  Rindas Daudzums       1
  Ribojuma slīpums mm       1.40
  Stadijas Daudzums       4
Ventilators Veids   Šķērsplūsmas ventilators Šķērsplūsmas ventilators Šķērsplūsmas ventilators Šķērsplūsmas ventilators
  Gaisa plūsmas ātrums Dzesēšana Augsta m³/min. 11.1 11.1 12.6 16.5
      Augsta cfm 392 392 445 583
      Vidēja m³/min. 7.9 8.1 8.3 14.2
      Vidēja cfm 280 286 293 502
      Zema m³/min. 6.0 6.2 6.4 11.6
      Zema cfm 212 219 226 410
      Klusa darbība m³/min. 4.4 4.4 4.6 10.3
      Klusa darbība cfm 155 155 162 364
    Apsilde Augsta m³/min. 10.4 10.4 10.4 17.1
      Augsta cfm 367 367 367 604
      Vidēja m³/min. 8.7 8.7 9.0 14.6
      Vidēja cfm 307 307 318 516
      Zema m³/min. 6.5 6.8 7.1 12.2
      Zema cfm 230 240 251 431
      Klusa darbība m³/min. 5.3 5.3 5.3 10.7
      Klusa darbība cfm 187 187 187 378
Ventilatora motors Daudzums   1 1 1 1
  Modelis   MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM9E17S21VA
  Ātrums Soļi   5 + klusi, + automātiski. 5 + klusi, + automātiski. 5 + klusi, + automātiski. 5 + klusi, + automātiski.
    Dzesēšana Augsta apgr./min. 1,070 1,070 1,190 1,030
      Vidēja apgr./min. 800 820 840 910
      Zema apgr./min. 640 660 680 780
      Klusa darbība apgr./min. 520 520 530 710
    Apsilde Augsta apgr./min. 1,000 1,000 1,000 1,060
      Vidēja apgr./min. 860 860 900 930
      Zema apgr./min. 690 710 730 810
      Klusa darbība apgr./min. 590 590 590 730
  Jauda Nomināls W 22 22 22 46
Skaņas jaudas līmenis Dzesēšana dBA 58 58 60 59
  Apsilde dBA 55 55 55 58
Skaņas spiediena līmenis Dzesēšana Augsta dBA 41 41 45 44
    Vidēja dBA 33 33 33 40
    Zema dBA 25 25 29 36
    Klusa darbība dBA 19 19 19 32
  Apsilde Augsta dBA 39 39 39 43
    Vidēja dBA 34 34 35 39
    Zema dBA 26 27 28 34
    Klusa darbība dBA 20 20 20 31
Refrigerant Type   R-32 R-32 R-32 R-32
Cauruļvadu savienojumi Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gāze OD mm 9.50 9.50 9.50 12.7
  Izplūde   18 18 18 18
  Siltumizolācija   Šķidruma un gāzes cauruļvadi Šķidruma un gāzes cauruļvadi Šķidruma un gāzes cauruļvadi Šķidruma un gāzes cauruļvadi
Gaisa filtrs Type   Noņemams/mazgājams Noņemams/mazgājams Noņemams/mazgājams Noņemams/mazgājams
Gaisa virziena kontrole Pa labi, pa kreisi, horizontāli, uz leju Pa labi, pa kreisi, horizontāli, uz leju Pa labi, pa kreisi, horizontāli, uz leju Pa labi, pa kreisi, horizontāli, uz leju
Temperatūras kontrole Mikrodatora kontrole Mikrodatora kontrole Mikrodatora kontrole Mikrodatora kontrole
Vadības sistēmas Infrasarkano staru tālv. pults   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
  Tālv. pults ar vadu   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073
Standard Accessories Uzstādīšanas rokasgrāmata 1 1 1 1
  Lietošanas rokasgrāmata 1 1 1 1
  Bezvadu tālvadības pults 1 1 1 1
  AAA sausās baterijas 2 2 2 2
  Tālvadības turētājs 1 1 1 1
  Montāžas plāksne 1 1 1 1
  Titāna apatīta dezodorējošais filtrs 1 1 1 2
  Iekštelpu ierīces fiksācijas skrūves 2 2 2 2
Power supply Nosaukums   V1 V1 V1 V1
  Fāze   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Spriegums V 220-240 220-240 220-240 220-240
Current Nominālā nepārtrauktā strāva (RLA) — 50 Hz Dzesēšana A 0.22 0.22 0.25 0.20
    Apsilde A 0.17 0.17 0.17 0.22
Vadu savienojumi — 50 Hz For power supply Daudzums   3 3 3 3
    Remark   3 barošanas strāvas padevei, 4 starpierīču vadojumam (iekļauts zemējuma vads) 3 barošanas strāvas padevei, 4 starpierīču vadojumam (iekļauts zemējuma vads) 3 barošanas strāvas padevei, 4 starpierīču vadojumam (iekļauts zemējuma vads) 3 barošanas strāvas padevei, 4 starpierīču vadojumam (iekļauts zemējuma vads)