Specifikāciju tabula: ACQ-D / AZQS-BY1

ACQ100DV1 / AZQS100B7Y1B ACQ125DV1 / AZQS125B7Y1B ACQ140DV1 / AZQS140B7Y1B
Dzesēšanas jauda Nom. kW 9.5 12.1 13.0
Apsildes jauda Nom. kW 10.8 13.5 15.5
Strāvas ievade Dzesēšana Nom. kW 2.96 3.90 4.05
  Apsilde Nom. kW 2.99 3.74 4.29
Nominālā efektivitāte EER   3.21 3.10 3.21
  COP   3.61 3.61 3.61
  Annual energy consumption kWh 1,480 (0.000) 1,952 (0.000)  
  Enerģijas marķēšanas direktīva Dzesēšana   A B  
    Apsilde   A A  
Sezonālā efektivitāte (saskaņā ar EN14825) Dzesēšana Energoefektivitātes klase   A    
    Pdesign kW 9.50    
    SEER   5.50    
    Gada enerģijas patēriņš kWh 605    
    Nosacījums A (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50    
      EERd   3.21    
      jaudas izlietojums kW 2.96    
    Nosacījums B (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00    
      EERd   4.81    
      jaudas izlietojums kW 1.46    
    Nosacījums C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.50    
      EERd   6.83    
      jaudas izlietojums kW 0.66    
    Nosacījums D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.50    
      EERd   8.47    
      jaudas izlietojums kW 0.54    
  Apsilde (mērenā klimatā) Energoefektivitātes klase   A    
    Pdesign kW 7.60    
    SCOP   3.85    
    SCOPnet   3.87    
    Gada enerģijas patēriņš kWh 2,764    
    Saskaņā ar aprēķiniem jālieto rezerves apsildes uzmava kW 0.40    
    TOL Tol (faktiskā termoizturība) °C -15    
      Pdh (deklarētā apsildes uzmava) kW 8.00    
      COPd (deklarētais COP)   2.02    
      Jaudas izlietojums kW 3.97    
    TBivalent Tbiv (divvērtīgā temperatūra) °C -7    
      Pdh (deklarētā apsildes uzmava) kW 6.72    
      COPd (deklarētais COP)   2.95    
      Jaudas izlietojums kW 2.28    
    Nosacījums A (-7°C) Pdh (deklarētā apsildes uzmava) kW 6.72    
      COPd (deklarētais COP)   2.95    
      Jaudas izlietojums kW 2.28    
    Nosacījums B (2°C) Pdh (deklarētā apsildes uzmava) kW 4.10    
      COPd (deklarētais COP)   3.45    
      Jaudas izlietojums kW 1.19    
    Nosacījums C (7°C) Pdh (deklarētā apsildes uzmava) kW 3.00    
      COPd (deklarētais COP)   5.47    
      Jaudas izlietojums kW 0.55    
    Nosacījums D (12°C) Pdh (deklarētā apsildes uzmava) kW 3.50    
      COPd (deklarētais COP)   6.66    
      Jaudas izlietojums kW 0.53    
Pto (Thermostat off) W 94.0    
Dzesēšana Psb (dzesēšana gaidstāves režīmā) W 9.0    
  Cdc (degradējošā dzesēšana)   0.25    
Apsilde Psb (apsilde gaidstāves režīmā) W 16.0    
  Cdh (degradējošā apsilde)   0.25    
Pck (kartera apsildes režīms) W 0.0    
Poff (izslēgšanas režīms) W 9.0    
Ietver dzesēšanas funkciju Jā    
Ietver apsildes funkciju Jā    
Ietver mēreno klimatu Jā    
Ietver auksto sezonu Nē    
Ietver silto sezonu Nē    
Ekomarķējuma logotips Nē    
Notes EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES
  Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda Nominālā efektivitāte: dzesēšana pie 35°/27° nominālā jauda, apsilde pie 7°/20° nominālā jauda