Pievienojamās ierīces

BRP069A61/62

Daikin Altherma ģeotermālais siltumsūknis
Daikin Altherma hibrīda siltumsūknis
Daikin Altherma Low Temperature Split
Daikin Altherma zemas temperatūras monobloks

BRP069A81

Pie griestiem uzstādāma
Griestos iebūvējama
Pie sienas uzstādāma
Pie griestiem uzstādāma
Uz grīdas uzstādāma
  • FVA-A (pieejama no septembra)
  • FNA-A (pieejama no septembra)