BRP069A61/62

Daikin Altherma GEO
Daikin Altherma 3 GEO
Daikin Altherma H Hybrid

Daikin Altherma R Hybrid

Daikin Altherma R
Daikin Altherma 3 R
Daikin Altherma 3 H
Daikin Altherma 3 H HT
Daikin Altherma M

BRP069A71

Daikin Altherma 3 R (izvēles aprīkojums)

BRP069A78

Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 M (izvēles aprīkojums)

BRP069A81**

Pie griestiem uzstādāma
Griestos iebūvējama
Pie sienas uzstādāma
Pie griestiem uzstādāma
Uz grīdas uzstādāma

BRP069B82**

Pie griestiem uzstādāma

BRP069C51**

Pie griestiem uzstādāma
Griestos iebūvējama
Griestos iebūvējama

** Lai izmantotu tiešsaistes kontrolieri, iekštelpu ierīcei jābūt pievienotam ar vadu pievienojamam tālvadības kontrolierim